Bahis sitelerinin SMS ile reklam tacizine devlet dur demeli !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına , Başbakanlığa ve Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığına ;

İllegal bahis siteleri satın aldıkları telefon numaralarına izinsiz olarak SMS reklam mesajı gönderimi yapmaktadırlar. Bu gönderimler bir kaç  reklam firması tarafından her yeni kurulan bahis sitesine satıldığı için vatandaş yüzlerce bahis şirketinden sürekli SMS almaktadır. SMS lerden kurtulmak teknik olarak mümkün değildir. Gece gündüz sürekli olarak gönderilmekte olan SMS leri azaltabilmek için bahis sitelerinin canlı yardım bölümlerinden tek tek talep edilerek sadece o siteden yeni SMS mesajı almamak için başvuru yapmak gerekmekte bu da yeterli olmamakta bu başvurudan sonra da reklam SMS mesajı gönderimi devam etmektedir. Bu SMS mesakları gönderimi  artık taciz ve özel hayatı tecavüz boyutunu ulaşmış, insanların kullandıkları numarayı değiştirmelerine kadar varan sonuçlar ve psikolojik baskılar yaratmaktadır. Bu dilekçeyi yazan ben hayatımda hiç online bahis oynamadığım halde tam olarak 107 ayrı bahis sitesinden tek tek numaramı sildirdim ve hergün yenilerinden SMS alıp tekrar sildirmek zorunda kalıyorum. 

SMS mesajları yurtdışından gönderildiği için bunları durdurmanın teknik yolu mevcut değil. Lakin bu yasadışı şirketlerin işleyişini dolayısı ile izinsiz SMS mesajlarını tamamen durdurmak mümkün.

Türkiyede Nisan 2016 da yayınlanan 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 1. ve 2. maddesi :

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

demekte ve 4. ve 5. Maddesi şu şekildedir :

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kişisel verilerin işlenme şartları
MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Bu yasa kapsamında devletin insanların hayatına tecavüz boyutuna ulaşmış bu SMS tacizini durdurması şu şekilde mümkündür:

- Bahis sitelerinin Türkiye de bir ofisleri mevcut değil, lakin müşterilerinden  bahis paralarını alıp kazandıklarını geri gönderdikleri banka hesapları mevcut, yani bir kişi yada kurum olarak sorumlular banka hesabının başında yer almakta. yani hesap verecek biri mevcut. 

- Devletin bu hesapların sahiplerini bulup yukarıdaki kanuna yaptıkları ısrarlı yasaya karşı gelmenin cezası olan 1 milyon liraya kadar para ve 3 yıla kadar hapis cezasını işletmesini yapması gerekmekte. Eğer bu sağlanırsa, bu yasadışı, vergi vermeyen ve insanların bilgilerini izinsiz kullandıran kumar şirketlerinin kapatılması sağlanabilecektir.