Bilgi Üniversitesi Karbon Nötr Üniversite Olsun

Bilgi Üniversitesi Karbon Nötr Üniversite Olsun

234 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafına Muhammed Yusuf Can Şirin bu kampanyayı başlattı

İklim krizi kapımızda. Bilim, iklim krizi ile mücadele konusunda hiç zamanımız kalmadığını, 2050'ye kadar karbon nötr bir yaşam biçimine geçmemiz gerektiğini ve bunun için hemen harekete geçmemizi ve karbon emisyonlarını azaltmamızı, net sıfır emisyon düzeyine erişmemizi söylüyor. Üniversitemiz, bilimin ışığında eğitim veren öncü kurumlardan biri olarak, net sıfır emisyon düzeyine ulaşma ve karbon nötr olma hedefiyle, bir karbonsuzlaşma eylem planı yapsın ve bu planı uygulayarak hem ülkemizdeki hem dünyada okul ve üniversitelere örnek olsun!

Üniversite yönetimine çağrımızdır: Bilimin ışığında eğitim veren bir kurum olarak, bilimin gerektirdiklerini acilen yerine getirin, Net Sıfır olma hedefiyle, Karbonsuzlaşma Eylem Planı hazırlayın ve uygulayın! Bu plan şunları içermeli:

  • Üniversite binalarının elektriği güneş panellerinden sağlayın, binalarda enerji verimliliği hedefleyin.
  • Kampüs içinde karbon yutak alanı işlevi taşıyan yeşil alanları koruyun ve artırın.
  • Kafeteryalarda atık azaltım planı yapın: Pipet, plastik çatal- bıçak- tabak ve plastik poşet kullanımını yasaklayın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne kaydolun
  • Öğrencilerin “İklim Krizi ile Mücadele” konusunda doğru bilimsel bilgilere ulaşabilmesi ve bu krizin farkında olabilmesi için, bu konuyu seçmeli ders olarak belirleyin ve müfredata ekleyin.
  • Tüm bu süreçleri, karar alma ve eylem mekanizmalarına öğrencilerin de katılımını sağlayarak ilerletin.

Karbon nötr ve yaşanabilir bir gelecek için, bu eylem planını oluşturmanızı ve hayata geçirmenizi talep ediyoruz.

234 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.