Bilecik Küplü Ölüm kavşağı - Vatandaşın "Sesimizi duyun artık" çığlığı! - Sizde imzalayın.

0 have signed. Let’s get to 500!


Konuya ilişkin şu ana kadar meydana gelmiş kazalarla ilgili  bilgi, haber ve detaylar, kavşağın şu anki düzenlemesi ile ilgili görseller tanzim edilerek aşağıdaki bağlantı linkinde ilgilnize sunulmuştur.

Bilecik Eskişehir yolu üzerinde Küplü köyü giriş kavşağındaki mevcut düzenlemenin kavşak kullanıma sunulduğu günden bu yana ağır ve sayısız kazalara sebebiyet vermesinden dolayı yavaşlatıcı Yol Kasisi ve yeniden tabelalandırma gibi önleyici bir takım tedbirler alınmıştır, ancak alınan tedbirler bu kavşaktaki kaza oranını azaltmaya yardımcı olmamıştır.

Bu kavşakta kazalara sebebiyet veren zaaflar aşağıda listelenmiştir.

1-Bilecik istikametinden gelmekte olan ve kavşağa giriş yapmak için sola sinyal verip yavaşlamış aracın daha geriden gelen başka bir araç tarafından sola dönecek olduğundan yavaşladığının farkedilememesi ve araç solladığının düşünülerek düşük hızı için arkadan gelen araç tarafından taciz edilmesi ve bununla beraber kazaya sebebiyet veren manevralar.

2-Yukarıda yazılı aynı koşullarda aracın hızının sola dönüş için yavaşladığının algınamaması ve geriden vurulup aracın sağ şeritteki aracın önüne savurulması.

3-Madde 1 de yazılı aynı koşullarda arkadan gelen aracın hız kesmek yerine sağda yine yavaş bir hızla seyreden ağır vasıta ile sola dönmek için hız kesmiş olan aracın arasına girmeye çalışması.

4- Geriden gelen süratli aracın kavşak öncesi sola dönme hazırlığında olan aracın solundan geçme manevrası üzerine sola dönüş hazırlığındaki aracı sağ şeritte devam eden araçla sıkıştırması.

Bizler T.C. vatandaşı Bilecik ili Küplü Köyü sakinleri olarak şu ana kadar alınan tedbirler için müteşekkür olmakla beraber :

Şu ana kadar alınan tedbirlerin yeterli olmadığı, bu kavşağın trafik ışıklı ve cepli kavşak veya yol altı geçişli kavşak olarak ivediyetle yeniden düzenleme yapılmaması halinde daha fazla can ve mal kaybına sebep olacağı, bu konuda herhangi bir ilave tedbir alınmamasının ihmalkarlık olacağı konusunda hemfikir olup imza toplayıp bu durumda ilgili devlet mercilerini haberdar etmeye karar vermiş bulunmaktayız.

Konuya ilişkin şu ana kadar meydana gelmiş kazalarla ilgili bilgi ve detaylar, kavşağın şu anki düzenlemesi ile ilgili görseller tanzim edilerek aşağıdaki bağlantı linkinde ilgilnize sunulmuştur.

Sağlanan tüm detayların aciliyetle gözden geçirilmesini, kavşağın şu anki durumunun yerinde gözden geçirilip izlenmesini(şikayetimize konu olan en az ortalama yarım saatte bir kaza atlatıldığının doğruluğunun tespit edilmesini) ve gerekli yeni duzenlemelerin yapılmasını

Saygılarımızla Arz Ederiz

İmza kampanyası tamamlanmasına müteakip bu içerik aşağıdaki devlet kurumlarına gönderilecektir.

İlgi: 
T.C. Bilecik Merkez Karayolları Müdürlüğü
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
T.C. Bilecik Belediyesi
T.C. Bilecik Valiliği

Bilgi:
T.C. İçişleri bakanlığı
T.C. Başbakanlık
T.C. Cumhurbaşkanlığı
  
Yerel ve ulusal medya organları Today: Toplumsal.site is counting on you

Toplumsal.site needs your help with “Bilecik Küplü Ölüm kavşağı - Vatandaşın "Sesimizi duyun artık" çığlığı! Sizde imzalayın, bir kişinin dahi olsa bir sonraki kazadan önce hayatını kurtaralım.”. Join Toplumsal.site and 249 supporters today.