Beykent Üniversitesi Bahar Dönemi Ücretlerinde İndirime Gidilsin

Beykent Üniversitesi Bahar Dönemi Ücretlerinde İndirime Gidilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Beykent Üniversitesi ve tarafına P Y bu kampanyayı başlattı

Merhaba arkadaşlar,

Dünyada Kovid-19 Salgını bütün hızıyla devam etmektedir. Bir süre daha evde kalmak, devletimizin beyanlarına uygun bir şekilde sosyal faaliyetlerimizden feragat etmek sadece başımızın tacı yaşlılarımız için değil istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımız için de elzemdir.

Bilindiği gibi 12 Mart 2020’de devletimizin kararıyla üniversitemiz, diğer okullar gibi eğitim-öğretime ara verdi. Bunu takiben 23 Mart itibariyle eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle verilen bu ara sonlandırıldı ve bir hafta sonra eğitim-öğretim dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretim ile başlatıldı. 26 Mart 2020’de YÖK Genel Kurulunda alınan kararlar neticesinde bahar dönemi eğitim-öğretim süreci sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürülecek yüz yüze yapılmayacaktır. Üniversiteler yukarıda bahsedilen uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları altında sunamayacakları program ve dersleri yaz aylarında belirli bir takvim içinde yapacaklardır.

Bu süreçte öğrencilerin evlerinde kalacağı göz önünde bulundurulduğunda üniversitemizin başta:

elektrik
su
ısınma(Klima/kalorifer)
temizlik
olmak üzere birçok gideri azalmıştır.

Bu doğrultuda kalan bahar dönemi süreci için ödenecek ya da hâlihazırda ödenmiş olan üniversite ücretlerinde indirime gidilmesini (önceden ödenmiş ücretlerin iadesini ya da gelecek senenin ücretlerinden düşürülmesini )talep etmekteyiz.

Bu indirimin/iadenin gerçekleşmesi durumunda öğrencilerin aileleri de ekonomik olarak bir nebze rahat edecek ; bu süreçte evden çıkmaya, çalışmaya, işe gitmeye mecbur olan anne ve babalar evde kalmak için bir destek bulacaklardır.

Üniversitemizin giderlerinin azalması ve öğrenci ailelerinin ekonomik ihtiyaçları birlikte ele alındığında bu indirimin gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Değerli rektörümüz ve mütevelli heyetimiz açısından bu indirim bir sosyal sorumluk haline gelmiştir.

Bu imza kampanyası kapsamında toplanan imza sahiplerinin her biri adına gereğinin yapılmasını arz ederiz.

!!!(İmzaların gerçek kişiler olduğunun teyit edilmesi için email onayı gerekiyor lütfen imzaladıktan sonra maillerinizin tanıtım kısmına gelen onay mesajından imzanızı onaylayınız .)!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.