Betonarme, çelik, ahşap ve prefabrik bina inşaatlarında, şantiye şefi İnşaat müh. olmalı.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.

2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

2 Mart 2019 tarihli, 30702 sayılı resmi gazetede yayımlanan mevcut şantiye şefliği yönetmeliğinin 6. maddesinin 2. fıkrasında; Şantiye şefliğini elektrik ve makine mühendislerinin de üstlenebileceği ifade edilmektedir. Ek olarak, 6. Maddenin 3. Fıkrasında Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınması gerektiği de ifade edilmektedir. Konut inşaatlarında, imalat oranı en yüksek ve en önemli kısmı taşıyıcı sistem imalatlarından oluştuğu aşikardır. Konut inşaatları için yapı ruhsatı çıkarılırken inşaat için gerekli şantiye şefliği pozisyonuna, ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. fıkrasında açık bir şekilde ifade edilmediğinden, elektrik ve makine mühendisleri de atanmaktadır. Elektrik ve makine mühendisleri söz konusu imalatlarda ihtisas sahibi değildirler. Aksi halde, bu durum binaların statik açıdan sağlıksız inşaa edilmesine neden olacaktır. İnşaat mühendisleri bu konuda eğitim almış ve ihtisas sahipleridir. Mevcut yönetmeliğin, Elektrik mühendisleri, makine mühendisleri ve teknikerlerine, yapı işlerinde şantiye şefliği hakkı tanıması fen kuralları çerçevesinde yanlıştır. Sonuç olarak, ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinde yapı ruhsatına tabi olan betonarme, çelik, ahşap ve prefabrik bina inşaatı şantiyelerinde, şantiye şefininin münhasıran inşaat mühendisi olması gerektiği açıkça ifade edilmesi elzemdir.