Breng het 40-minuten rooster terug

Breng het 40-minuten rooster terug

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Lucas Petre started this petition to Bestuur Huygens Lyceum Eindhoven

De afgelopen weken hebben we op school een 40-minuten rooster gevolgd. Nu echter is de duur van de lessen weer teruggezet naar 50 minuten, wat ervoor zorgt dat leerlingen lange dagen maken op school. Deze lessen van 50 minuten helpen echter niet meer dan 40 minuten durende lessen, omdat vanuit onze ervaring elke in elke les al na ongeveer 35 minuten alle stof is uitgelegd/behandeld en de resterende 15 minuten van het uur tot niets leiden, huiswerk maken in zo'n kort tijdsbestek is immers niet echt mogelijk, wanneer ook de mogelijkheid bestaat om na een lange uitleg even uit te rusten en met klasgenoten te praten. Tot slot zitten we nu ook in een erg stressvolle periode, met name voor eindexamenleerlingen, die vanwege zowel het profielwerstuk, als de steeds dichterbij naderende SE3 en eindexams en aanmeldingseisen voor fixusopleidingen heel veel om handen hebben.

Daarom vragen wij u hierbij om het 40 minuten rooster weder in te voeren om zo, met name voor de eindexamenleerlingen, de schoolstress te verminderen en ervoor te zorgen dat leerlingen in alle rust en op goede wijze hun verplichtingen kunnen vervullen.

Wij hopen hier u voldoende mee geïnformeerd te hebben om voor een verandering te kunnen zorgen.

Bedankt voor uw aandacht,
Namens alle ondertekenaars en leerlingen van het Huygens Lyceum
 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!