Evsizlere sosyal eşitlik ve sosyal adalet için; birlikte!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Bir an için hayatta hiçbir umudunuzun olmadığını,insanların sizi bakışlarıyla dahi aşağıladığını,örselendiğinizi, para dahi verseniz sıcak diye girdiğiniz her mekandan kovulduğunuzu düşünün. İnsanların sizi potansiyel suçlu olarak etiketlemesi ve bu toplumsal aşağılamanın sadece yetersiz maddi koşullarınız yüzünden olduğunu bilmek sizi incitmez miydi? Evet, bahsettiğim kişiler öyle çok uzakta, ulaşamayacağınız yerlerde değiller. Onlar hepimizin görüp yoksaydığı gözümüzün önünde belli şartlar dolayısıyla mağdur olan insanlar; EVSİZLER. Maddi olarak yaşadığı zorluklar bir yana toplum tarafından dışlanmış, ve bu toplumsal dışlanmanın getirisi olarak kendini değersiz hisseden bu insanlar, bir zamanlar anasının, babasının, bacısının, kardeşinin canından çok sevdiği varlıklardı. Yani hiçbir insan bir diğerinden üstün veya farklı değil, bu yüzden bu insanlara hem maddi hem manevi destek talep ediyoruz ve sesimizi duyun istiyoruz.EVSİZLER İÇİN SOSYAL EŞİTLİK, SOSYAL ADALET!