Coronavirus på Fyllingsdalen VGS. Hjelp oss!

Coronavirus på Fyllingsdalen VGS. Hjelp oss!

Started
March 2, 2020
Petition to
Bergen Kommune and 3 others
Signatures: 8Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Norske kvinner og norske menn!

Proklamasjon til det norske folk! 

Kina har brutt Norges immunitet ved å utlegge sykdom i norsk i terrretorialjord uten å møte annen motstand enn de vanlige intetsigende protester fra den norske regjeringen. Vi blir syke! Apokalypsen kommer!

Redd de eldre og barna mens vi fortsatt har sjansen!

Support now
Signatures: 8Next Goal: 10
Support now

Decision Makers