Bergama Zeus Sunağı Bergama'ya ait olduğu topraklara iade edilsin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Bergama Zeus Sunağı Bergama'ya ait olduğu topraklara iade edilsin. Almanya hükümeti Bergama Zeus Sunağını iade etmeli ve iade masraflarını tazmin etmeli.

1871 tarihinde Bergama’dan alınan (kaçırılan) Zeus Tapınağı'nın ait olduğu yere, Bergama’ya dönmesi, iade edilmesi gerekmektedir. Bu kampanya Bergama Zeus Tapınağı'nın Bergama'ya iadesi için oluşturulmuştur.

Kampanyamıza destek olunuz

KAYBOLMUŞ BİR TAPINAK: ZEUS

KAMUOYUNA;

Zeus Tapınağı sahip olduğu değerini o coğrafyadan almaktadır. Yani ait olduğu yer o topraklardır. Sizden tarihe yataklık eden bu araziye kalbini geri vermenizi rica ediyoruz. Zeus Tapınağı şu an sönüktür çünkü ruhunu kaybetmiştir.

İkisi de ayrılmaz bir parçadır ve birlikte bir bütündürler.

Birbirinden ayrılamazlar; ancak bir arada bir anlam ifade ederler. Çünkü onun ait olduğu yer Bergama'dır. Bu arada anılar kutsaldır. Manevi bir değer taşırlar. Siz Hindistan'daki Tac Mahal'i İskoçya'ya ve Paris'teki Eyfel Kulesi'ni Senegal’a götürseniz vicdanınız, insanlığınız, geçmişe olan saygınız buna elverebilir mi?

Çünkü onlar birbiriyle özdeşleşmiştir. Hindistan dediğiniz zaman aklınıza ilk Tac Mahal, Fransa dediğinizde ise Eyfel Kulesi geliyor. Aynı zamanda da Tac Mahal ile Hindistan'ı Eyfel Kulesi ile de Paris'i hatırlıyorsunuz. Bunları ayırabilir misiniz, yoksa siz sömürgeci misiniz?
Bergama'daki Zeus Tapınağı'nı vatanından ayırmak tarihe o değerlere yapılan bir saldırıdır. Bu tarih sömürgeciliğidir, bencilliktir. Bu tapınak bir para ya da eşya değil, dikili olan bir anıttır. Kutsaldır. Kutsal bir mabettir. Bir caminin, kilisenin, havranın ya da bir Budist tapınağının taşınamayacakları, hediye edilemeyecekleri, mal gibi görülemeyecekleri gibi... Bu kutsal olan bir anlam taşıyan yerlerin taşınmasına yoksa izin verile bilinir mi?

Bunu söküp götürmek mabede ve inanca yapılan bir saygısızlıktır. Cahilliktir. Bunu alanlar ve götürenler ve bu yanlışa göz yumanlar büyük bir hata yaparak bunu alma, inançları hiçe sayma cesaretinde bulunmuşturlar. Artık önemli olan gerekeni algılayabilmek ve yapmaktır.

Onların yapmış olduğu yanlışlığa son verilmelidir. Tapınağın ait olduğu yere iadesi tüm insanlığa insanlık adına yapılan bir davranıştır ve tüm insanlığın borcudur. Telafisi ancak ait olduğu yere konulması ile mümkündür. Burası doğum yeridir, mekânıdır yani mezarıdır. Tapınağın bir yanı, mazisi, benliği Bergama'dadır. Mazisiyle birlikte evinde canlanmayı bekliyordur. Evrensel değerler anlayışı ile sahibi olduğu yere konulması gerekmektedir. Çünkü onlar birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Yunan medeniyetini temsil eden Zeus Tapınağı'nı evinden vatanından uzaklaştırmak ayırmak temsilcisi olduğu kültür ve medeniyeti hiçe saymaktır. Tarih birikimini ortadan kaldırmaktır. Onu öldürmektir. Değerini ve kıymetini bilmemektir. Kıymeti bilinmeyen her şey değerini anlamayanlara; onlara layık değildir.

Şunu iyi bilmemiz gerekir ki Zeus Tapınağı Almanya'nın malı değildir yalnız Almanya bu tutumu ile Tapınağı bir mal gibi görmektedir. Yani Almanya Hükümeti bu konuda kendi çıkarlarını düşünerek bencillik yapmaktadır. Tapınak ortak miraslarımızdandır. Ait olduğu yer ise Bergama'dır. Biz insanlar bu eserin manevi mirasçısıyız.

Atalarımızın bize olduğu gibi bizim de atalarımıza karşı borçlarımız vardır. Bu borçlar manevi kültür miraslarımıza sahip çıkmamız ve saygımızı göstermemizdir.
Bir tarihi eseri korumak yalnızca çürümesini önlemek ve ayakta kalmasını sağlamak değil onun maneviyatına da sahip çıkmaktır. Sanat ve insanlık hak ve hukuk adına olmalıdır. Zeus tapınağının ait olduğu yer her yönden en başta da varoluş itibariyle Bergama'dır. Tapınağı ait olduğu yere getirmediğiniz taktirde; hem tapınağın mülkiyet hakkını hem de insanlığın hakkını gasp etmiş ve haksızlık yapmış oluyorsunuz. Tapınak şu an için sizde emanettir ve emaneti geri iade etmeniz gerekmektedir. Almanya...

Yapılan şey tarihi eser kaçakçılığıdır. Ortak miraslardan birini gasp ve hırsızlıktır. Kültür yağmacılıdır. Gereğinin yapılması gerekmektedir. Eğer ki tapınağı ait olduğu yere getirmezseniz verilmiş bir hakka el koymuş olursunuz. Eğer ki tapınağı Almanya'da bırakırsanız kendinizi aldatırsınız. Örnek: Ondan bahsederken dahi aklınız Bergama'ya gidiyor, diliniz Bergama'ya gidiyor, hayalleriniz Bergama'ya gidiyor. Bu bir yazgıdır gördünüz mü bundan kurtulamıyor bunu değiştiremiyorsunuz. Ancak kendinizi avutur, kendinizi kandırırsınız, yani kendinizi aldatırsınız. Her şeyi tek bir cümle özetliyor. 'Bergama Zeus Tapınağı
Siz tapınağın kaderini ve tarihini yüz küsur yıldır değiştirmiş bulunmaktasınız.

Zeus Tapınağı'nın sahibi Bergama'dır ve tüm insanlıktır. O yüzden ait olduğu yere iadesi mecburdur gereklidir.

İSTEM: Zeus tapınağının Bergama ya iadesi ve Almanya hükümetinin iade masraflarını tazmin etmesi