DİKİLİ ÇUKURALAN ALTIN MADENİN DE YARGI KARARI UYGULANIP KAPATILSIN! 4620 KIZIL ÇAM KESİLMESİN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.

2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

                                                   İZMİR VALİLİĞİ                                                                                               Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne

     15.11.2018 tarihli duyuru ile İZMİR İli DİKİLİ ilcesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı 2009/7 projesine ilişkin ÇED raporu nihai kabul edilmiş olup rapora ve projeye yönelik itirazlarımızı sunuyoruz.                                                                            İzmir ili,Dikili ilçesi Çukuralan mevkiinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3.Kapasite Artırımı projesine ilişkin 02.10.2017 Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararına karşı açılan davada İzmir 6.İdare Mahkemesi 2017/1656E. Sayılı dosyasında 09.08.2018 tarihli kararla dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına,28.09.2018 tarih ve 2018/1226E. Sayılı kararla da iptaline karar verilmiştir.                                                    Mahkeme kararının gerekçesinde madenin yaklaşık 6 km kuzey batısında yer alan ve içme suyu amacıyla Balıkesir Belediyesi tarafından kullanılan Madra Barajı’nın göl alanının bulunması ve madenin atık sularının deşarj edildiği Çökek Deresi’nin doğal sit ve mesire yeri olan yaklaşık 5 km güneydeki kültür ve tabiat varlığı olan Nebiler şelalesine drene olması hususlarına yer verilmiştir.                             Anılan mahkeme kararı ve mahkeme kararının dayandığı gerekçeye rağmen Bakanlık tarafından 05.11.2018 tarihinde İDK toplantısı yapılmış ve 15.11.2018 tarihli duyuru ile de ÇED raporu nihai kabul edilmiştir.Mahkeme kararının gerekçesinin 2009/7 sayılı genelge kapsamında değerlendirilemeyeceği noktasındaki itirazlar dikkate alınmamıştır.                                                                         ÇED Raporunun 20. ve 21. sayfasında yargı süreci ve mahkeme kararına ilişkin özetle; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından “Çukuralan Altın Madeni’nin Nebiler Şelalesi ve Madra Barajı Su Kalitesine Etkilerine İlişkin Teknik Rapor” hazırlandığı, söz konusu rapor ile işletmeden kaynaklı atıksuların Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği sınır değerlerini sağladığı, deşarj noktasından yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alan Madra Barajı’nda yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde bir kirlilik oluşturmadığı ve deşarj limitlerine uyulduğu sürece kirlenme etkisinin oluşmayacağı kanaatine varıldığı belirtilmektedir.Ancak böyle bir kanaate ne şekilde ulaşıldığı belirsizdir.Zira bu rapora göre de ve maden atık suları Çökek Deresi’ne deşarj edilmekte ve Madra Barajı göl alanı da halen yerli yerinde durmaktadır.Adı geçen raporla yukarıda zikredilen gerekçelerin bertaraf edilebileceğini ileri sürmek abesle iştigaldir.                       Tüm bu gerekçelerle rapora yönelik itirazlarımızın kabulü ile projeye yönelik ÇED Olumsuz Kararı verilmesi hususunda gereğini arz ederim.