Open debat duurzaam pandemiebeleid - Débat ouvert politique durable en matière de pandémie

Open debat duurzaam pandemiebeleid - Débat ouvert politique durable en matière de pandémie

Started
January 11, 2022
Petition to
Belgische regeringen - Gouvernements belges
Signatures: 15,301Next Goal: 25,000
Support now

Why this petition matters

Wij vragen met aandrang een open debat over een duurzaam pandemiebeleid, waarbij wetenschappelijk gefundeerde tegenstemmen niet langer genegeerd worden.
Wij vragen tevens dat de nationale en regionale overheden van dit land dringend een duurzaam pandemiebeleid uitwerken dat in overeenstemming is met de volgende basisprincipes, in meer detail beschreven in het Wintermanifest:

 • Doelgerichtheid met een langetermijnperspectief.
 • Transparantie, tegensprekelijkheid, deontologie en effectieve communicatie.
 • Het belang van multidisciplinariteit, subsidiariteit en proportionaliteit.
 • Respect voor de grondvesten van een democratische rechtsstaat.
 • Aandacht voor de impact van sociaal-economische ongelijkheid en maatschappelijke kwetsbaarheid.

----

Nous demandons instamment un débat ouvert sur une politique durable en matière de pandémie, où les voix dissidentes fondées sur des données scientifiques ne sont plus ignorées.
Nous demandons également que les gouvernements nationaux et régionaux de ce pays élaborent de toute urgence une politique durable en matière de pandémie, conformément aux principes clés suivants, décrits plus en détail dans le Manifeste d'hiver:

 • Une définition d'objectifs à atteindre avec une perspective à long terme.
 • La transparence, la contradiction, la déontologie et une communication efficace.
 • L'importance de la multidisciplinarité, de la subsidiarité et de la proportionnalité.
 • Le respect des fondements d'un État de droit démocratique.
 • Une attention à l'impact des inégalités socio-économiques et de la vulnérabilité sociale.
Support now
Signatures: 15,301Next Goal: 25,000
Support now

Decision Makers

 • Belgische regeringen - Gouvernements belges