Covid, la démocratie en danger - Covid, democratie in gevaar.

0 have signed. Let’s get to 1,000!

At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Le retour à un mode de vie soutenable est indispensable. Face à la crise qui perdure, nous demandons aux responsables politiques de faire le point sur les répercussions économiques et sociales des mesures de lutte contre la covid-19.

Nous demandons le respect du processus législatif dans le cadre de l’adoption de mesures aussi extrêmes de restrictions des droits des citoyens.

Nous demandons un débat démocratique ouvert aux expertises et opinions diverses.

Nous demandons à ce que des solutions alternatives au confinement généralisé soient examinées.

Nous demandons la prise en compte de tous les citoyens qui souffrent de la crise, bien au-delà de son aspect sanitaire.

Texte complet

Covid & Democratie | Facebook

Een terugkeer naar een draaglijke manier van leven is essentieel. In het licht van de aanhoudende crisis roepen wij de politieke leiders op de balans op te maken van de economische en sociale gevolgen teweeggebracht door de genomen maatregelen ter bestrijding van covid-19.

Wij roepen op tot eerbiediging van het wetgevingsproces bij de invoering van dergelijke ingrijpende maatregelen die de rechten van de burgers beperken.

Wij roepen op tot een democratisch debat dat openstaat voor uiteenlopende deskundigheid en meningen.

We vragen dat alternatieven voor een algemene lockdown worden onderzocht.

Wij vragen dat er rekening wordt gehouden met alle burgers die lijden onder de crisis, waarbij er niet alleen naar het gezondheidsaspect wordt gekeken.

Volledige tekst

Covid & Democratie | Facebook