STOP DRESSCODES THAT DISCRIMINATE WOMEN (BELGIUM)

STOP DRESSCODES THAT DISCRIMINATE WOMEN (BELGIUM)

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
XXX started this petition to Belgian Government Belgian Government

In ALLE scholen worden meisjes enorm aangevallen op wat ze dragen, het maakt leerkrachten en directie medewerkers “oncomfortabel” wordt als excuus gebruikt , er word hun  gevraagd extra op decolletés van minderjarige meisjes te letten om te zien of ze niet “te diep” uitgesneden zijn, hier wordt gesproken  over meisjes van 12-18 jaar.

We willen duidelijk maken dat het seksualiseren van 12-18 jarige meisjes hun lichaam niet oké is en het probleem ook niet bij deze meisjes ligt. Wij vinden dat elke leerling gewoon zou moeten kunnen dragen wat hij/zij wil. Voor sommige jongeren is hun stijl een soort van zelf expressie. Voor jongeren is dit cruciaal om hun plaats in de samenleving te vinden, op een manier waarop ze hun zelf kunnen zijn. De keuze of wij ons nu juist meer of minder willen bedekken zou bij ons zelf moeten liggen.

Meisjes krijgen zelfs commentaar omdat ze geen bh dragen. Dit gaat veel te ver, we mogen zelfs niet kiezen wat we onder onze kleren aan doen. Iedereen heeft tepels waarom moeten meisjes die van hun wegsteken? Onze lichamen worden geseksualiseerd door volwassenen waar we ons veilig bij moeten voelen maar ze doen net het omgekeerde, het fixeren op onze lichamen en lichaamsdelen, waarvoor we niet eens hebben gekozen, maakt ons oncomfortabel en laat ons onveilig voelen op onze eigen school.

Het doel van deze petitie is om de wetgeving hierrond op grote schaal aan te pakken. Indien we veel ondertekeningen hebben kan er misschien op grote schaal iets aan gedaan worden!

______________________________________________________________

In ALL schools, girls are under attack for what they wear, by the excuse of 'it makes teachers and administrators "uncomfortable" ', they are asked to pay extra attention to the cleavage of underage girls to see if they are not "too deep" cut. We are talking about girls aged 12-18 here.

We want to make it clear that sexualizing 12-18 year old girls is not okay. The root of these issues isn't the girls fault here. We believe that every student should be able to wear whatever they want. For some young people, their style is a kind of self-expression. For young people this is crucial to find their place in society, in a way that they can be themselves. The choice of whether we want to cover ourselves more or less should be our own.

Girls are even commented on for not wearing a bra. This is going way too far, we can't even choose what to put under our clothes. Everyone has nipples why do girls have to stick them away from them? Our bodies are sexualized by adults who should make us feel safe but they do just the opposite, fixing our bodies and body parts that we didn't even choose makes us uncomfortable and makes us feel unsafe in our own school.

The purpose of this petition is to tackle this issue on a large scale. If we have a lot of signatures, maybe something can be done about it on a large scale!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!