Kentsel dönüşümler büyük alanlarda uygulansın, sadece parsel bazında uygulanmasın,

Kentsel dönüşümler büyük alanlarda uygulansın, sadece parsel bazında uygulanmasın,

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarafına Recep ÇELİK bu kampanyayı başlattı

Çarpık kentleşme, kırsaldan büyük şehirlere göç sonucu ortaya çıkan, zamanında yerel belediyelerin oy kaygısı nedeniyle önümüzde bulduğumuz önemli bir sorun. gerek deprem açısından büyük risk taşıyan bu yapılar, gerek te şehircilik açısından şehirlerimize köye döndüren bu yapılaşma ve riskleri doğru bir KENTSEL DÖNÜŞÜM projeleri ile çözmek mümkün. Özellikle İstanbul şehrinde ortaya çıkan uygulamalarda görünen en büyük sorun, kentsel dönüşümü makro planda (mahalle  gibi büyük alan düzeyinde) yapmak yerine mikro planda (parsel bazında) yaparak uygulandığı görülmektedir. bu her ne kadar deprem açısından yeni güvenli binalar oluşturuyorsa da, şehircilik açısından sorunu büyütmektedir.

Küçük parsellerde yapılan kentsel dönüşümler bir şehre yapılacak en büyük kötülüktür. şehrin tüm altyapısını felç eder(örneğin 1000 kişilik tesis edilen içmesuyu, kanalizasyon, elektrik hatları gibi tesisler, parsel bazlı imar artışları ile 1500-2000 kişilik bir kullanıma ulaşırlar ve bu altyapıyı çökertir), sokaklarda otopark sorunu, çocuklar için güvenli oyun alanları ve diğer tesislerin olmaması da başka bir sorun..

Diğer taraftan saçma sapan bir şehircilik olur, bir sırada 3 katlı bina  yanında kentsel dönüşümle 8-10 katlı binalar ile görüntü kirliliğine neden olur....

Kentsel dönüşümler en az 500 dönüm bir alanda yapılmalı, yeni geniş yollar, sosyal donatı alanları(parklar, Okullar, Dini Tesis alanları, otoparklar vs) yeniden dizayn edilerek yapılmalı. Böyle düzenlenmiş yerlerde dikey mimari bile sırıtmayacaktır

kısaca kentlerimizi açık cezaevi haline getirmemek için, kentsel dönüşümü doğru uygulanmasını istiyoruz....

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.