Petition Closed

Chcemy 9. serii Doktora Who w Polsce / We want series nine of Doctor Who in Poland

This petition had 770 supporters


Drogie BBC oraz BBC Worldwide Polska

 „Doktor Who” to coś więcej, niż zwykły serial, który na antenie gości już 52 lata. Ten telewizyjny fenomen nie tylko zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie, lecz również podnosi na duchu. Przekazuje wiele uniwersalnych wartości takich jak to, że przyjaźń jest bezcenna.  Że przemoc nigdy nie jest właściwą odpowiedzią. Że w życiu liczą się małe rzeczy. Że ciekawość to nic złego. Że na właściwych ludzi warto czekać, a każdy człowiek, niezależnie od wszystkiego, jest równie ważny. To tylko niektóre z życiowych lekcji przekazanych nam przez naszego ulubionego Władcę Czasu. To właśnie dlatego serial ma miliony fanów w każdym zakątku wszechświata - również tutaj, w Polsce.

Polscy fani bardzo mocno się angażują - organizują spotkania, prelekcje na konwentach, włączają się w dyskusje w różnych częściach Internetu, na każdym konwencie pojawiają się punkty programu ich autorstwa związane z serialem. O polskim fandomie powstała praca magisterska na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ankietę będącą jej częścią wypełniło 980 osób. Serial jest również inspiracją dla wielu twórczych inicjatyw – niejeden pisarz, rysownik czy nawet muzyk jest fanem, który czerpie z niego nowe pomysły. W Polsce serial emitowany był dotychczas na antenie BBC Entertainment – siódma seria oraz część ósmej w dzień po brytyjskiej premierze, zaś odcinek rocznicowy „Dzień Doktora” emitowano w tym samym czasie co w Wielkiej Brytanii.

Z tego też powodu my, polscy fani, z ogromnym smutkiem oraz rozczarowaniem przyjmujemy informację o tym, że póki co dziewiąta seria nie będzie emitowana w Polsce. Rodzimy oddział BBC przekazuje nam sprzeczne informacje na swoich kanałach kontaktowych. Zwracamy się zatem do Państwa z gorącą prośbą, aby seria ta została wyemitowana możliwie jak najszybciej. Chcielibyśmy móc uniknąć spoilerów zalewających Internet wkrótce po emisji kolejnych odcinków. Uważamy również, że nie jest w porządku kategoryzowanie fanów na tych bardziej i mniej uprzywilejowanych, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę jak istotną częścią ich życia jest serial.

Polscy fani Doktora Who - najlepszego serialu we wszechświecie

---

Dear BBC and BBC Worldwide Polska,

Doctor Who is something more than just a TV series which has been broadcast for 52 years now. This TV phenomenon not only provides entertainment of the highest quality, but lifts our spirits as well. It conveys many universal values such as invaluable role of friendship in our lives. It teaches us that violence is never the right answer. That it is the small things that really matter in life. That it is worthwhile to wait for the right people. That there is nothing wrong about being curious.  That every human being, regardless of anything, is important . Those are only a few chosen lessons that our beloved Time Lord has taught us. That is why the show has millions of fans all across the universe, and Poland  is no exception.

Polish fans are deeply committed – they organize meetings, lectures on conventions, are part of discussions in numerous places all over  the internet. It has become an unwritten rule that on every Polish convention there are at least a few DW-themed events. MA thesis concerning Polish DW fandom has been written on Jagiellonian University this year, and the accompanying survey has been completed by 980 people. Doctor Who is also a constant source of inspiration for many artists – songwriters, aspiring writers, drawing artists and illustrators alike. As for now, the whole seventh and a part of the eighth series have been broadcast in Poland  the day after respective episodes have aired in Britain. The anniversary episode “The Day of the Doctor” has been broadcast by BBC Worldwide Polska simultaneously to its UK premiere.

That is why we, the Polish fans of DW, with deep sadness and disappointment received information that the ninth series as for now won’t be broadcast in Poland. The Polish BBC branch is giving us discrepant information regarding the broadcast via various contact media. Therefore we would like to ask for the ninth series to be broadcast  as soon as possible, because we would like to avoid spoilers circulating soon after the episodes will have aired. It is deeply unfair to categorize fans into more and less privileged ones, especially as it’s such a vital part of their lives.

Polish fans of Doctor Who – the best TV series in the entire universeToday: Mateusz „Mytherios” is counting on you

Mateusz „Mytherios” Kozielski needs your help with “BBC Worldwide Polska, BBC: Chcemy 9. serii Doktora Who w Polsce / We want series nine of Doctor Who in Poland”. Join Mateusz „Mytherios” and 769 supporters today.