Stop Armenian Disinformation!

0 людей подписали. Следующая цель: 2 500


There is a lot of disinformation about Karabakh  on media by Armenia. We call on world to stop believing and sharing armenian disinformation. You can give contribution to stop Armenian disinformation by signing this petition.

UN Security Council Resolutions No. 822 853 874 884, adopted in 1993, supporting the territorial integrity of Azerbaijan and demanding the withdrawal of the occupation forces from the territory of Azerbaijan, confirmed the fact that Armenia is an occupier. During the struggle for territorial integrity, Azerbaijan did not violate the norms of international humanitarian law and consistently adheres to its principles. Nevertheless, Armenia has repeatedly violated the principles of international humanitarian law, strikes at civilians and settlements, and causes serious damage. According to the Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan, as a result of the shelling of civilians and objects by Armenia from September 27, 2020 to October 9, 2020, the number of civilians killed is 31, injured 164, and the number of destroyed settlements is 1054. However, the Armenian diaspora provides the world community with an unfounded and false information through many international and popular media and TV channels. We are launching a petition with the hashtag #stoparmeniadisinformation so that the global community receives the correct information.

Thank you for helping the world community to receive accurate and complete information by signing the petition! #KarabakhisAzerbaijan #BevoiceofKarabakh #DontbelieveArmenia

               


В СМИ Армении очень много дезинформации о Карабахе. Мы призываем мир перестать верить и распространять армянскую дезинформацию. Подписав эту петицию, Вы можете внести свой вклад в прекращение дезинформации со стороны Армении.

Резолюции Совета Безопасности ООН № 822 853 874 884, принятые в 1993 году, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана и требующие вывода оккупационных войск с территории Азербайджана, подтвердили факт, что Армения оккупант. В ходе борьбы за территориальную целостность Азербайджан не нарушил нормы международного гуманитарного права и последовательно придерживается её принципов. Тем не менее Армения неоднократно нарушая принципы международного гуманитарного права, наносит удары по гражданским лицам и поселениям, и причиняет серьезный ущерб. По данным Министерства обороны Азербайджанской Республики, в результате обстрела Арменией гражданского населения и объектов с 27 сентября 2020 года по 9 октября 2020 года число погибших мирных жителей 31, получивших ранения 164 , а число разрушенных населённых пунктов 1054. Однако армянская диаспора предоставляет мировому сообществу необоснованную и ложную информацию через многие международные и популярные СМИ и телеканалы. Мы запускаем петицию с хэштэгом #stoparmeniadisinformation, чтобы мировое сообщество получило верную информацию.

Спасибо, что подписав петицию, помогли мировому сообществу получить точную и полную информацию!  #KarabakhisAzerbaijan #BevoiceofKarabakh #DontbelieveArmenia

 

KİV-də Ermənistan Qarabağ haqqında çoxlu yalan məlumatlar yayır. Biz bütün dünyanı ermənistanın yalan xəbərlərinə inanmamağa və paylaşmamağa çağırırıq. Bu  petisiyanı imzlayaraq Ermənistan tərəfinin yalan məlumatlarının qarşısının alımasına öz töhfənizi verə bilərsiniz.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən çıxmasını tələb edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il ərzində qəbul etdiyi 822,853,874,884 saylı qətnamələri vasitəsilə Ermənistanın işğalçı olduğu faktı təsdiq edilmişdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə apardığı dövrdə beynəlxalq humanitar hüququn normalarını pozmamış və prinsiplərinə davamlı olaraq əməl etmişdir. Buna baxmayaraq Ermənistan dəfələrlə beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərini pozaraq mülki əhalini, yaşayış məskənlərini hədəf alır və ciddi şəkildə ziyan vurur. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistanın mülki əhalini və obyektləri atəşə tutması nəticəsində 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən 9 oktyabr 2020-ci ilədək 31 nəfər mülki şəxs həlak olmuş, 164 nəfər yaralanmış, 1054 yaşayış  məskəni dağılmışdır. Buna baxmayaraq,  bir çox beynəlxalq və məşhur kütləvi informasiya vasitələri, televiziya kanalları beynəlxalq ictimaiyyətə əsassız, yalan məlumatları əks etdirən xəbərlər verir. Dünya ictimaiyyətinin düzgün informasiya əldə etməsi üçün #stoparmeniadisinformation həştəqi ilə petisiya başladırıq.

Petisiyanı imzalayaraq dünya içtimayyətinin düzgün və dolğun məlumat əldə etməsinə vasitəçi olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik!  #KarabakhisAzerbaijan #BevoiceofKarabakh #DontbelieveArmenia