Petition Closed
Petitioning BBC, CNN and USA Today,

Accurately report events concerned with Gezi Park in Turkey.

Journalism needs to be objective and people want to learn the truth.

Letter to
BBC, CNN and USA Today,
Accurately report events concerned with Gezi Park in Turkey.

We are concerned citizens of Turkey. Among us are people who were born and brought up in the West. Some of us have received higher education in the West. The typical objectivity of Western press is something that we have all relied upon in the past; its accuracy and responsibility in reporting has given us confidence in what we read and learn.

However, today we are concerned by the lack of journalistic standards in recent reports in the Western media about the situation in Turkey. The Where, When, Who, What, Where and How are covered. But the total disregard for objectivity is distressing. Turkey is going through a time similar to the Wall Street Protests or the British Student Protests in 2010. Instead of helping to calm troubled waters, the press in Britain and the US seems determined to take up a minority view and twist the facts; recent newspaper articles have allowed the appeal of a good Eastern-dictator story stand in the way of the truth.

The Gezi Park events started out peacefully, and were mishandled by the police, who used disproportionate force. This was tragic and had immediate consequences. The fact that three people have lost their lives and that many have been injured in these events saddens the entire country.

But do not let anyone tell you that the Gezi Park protests are about a few trees, a shopping mall or even a mosque. They may have started out like that, but have long since become focused on other matters.

The number of people turning out compared to the number not turning out is significant. Taksim Square belongs to all Turkish citizens. Those not turning out are not staying home because they do not have anything to say. They know they have a say – in the ballot box.

Turkey is undergoing a process of growth. These demonstrations are important and significant. For the first time in recent history, people in Turkey are coming out onto the streets to have their voices heard. This is a positive step. But the voices that are being echoed in the West are marginal and are one-sided; they are voices with a score to settle.

We expect greater accuracy and responsibility in this day and age of instant news and social media. But if the West only reflects one minor point of view, not reflecting the wider reality, ignoring basic truths, then this will not help the situation to be resolved.


Hamza Kandur, PhD, Marmara University

Jane Louise Kandur, Editor

Turkish Translation / Türkçe Tercümesi

Gazetecilik bağımsız olmayı gerektirir ve insanlar sadece hakikati öğrenmek isterler.

Gezi Parkında yaşanan olaylarla ilgili gerçekler

Bizler Türkiye’nin duyarlı vatandaşlarıyız. Aramızda batıda doğup, büyüyen ve eğitimini burada tamamlamış olan insanlar var. Dolayısıyla batı medyasının tarafsızlığı, doğruluğu ve sorumlu habercilik anlayışı bizim en çok itimat ettiğimiz ve yayınlarında en çok dikkat ettiğimiz hususlardır. Fakat bugün Türkiye’de son yaşanan olayların Batı medyasında yansımasıyla ilgili ciddi endişeler duymaktayız.

Kim, Ne, Nerede, Ne zaman ve Nasıl sorularına yer verildiği fakat tarafsızlığın sürekli ihmal edildiği bir basın anlayışını üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Bugün Türkiye, 2010 yılında Wall Street’te yaşanan veya İngiliz Öğrencilerinin düzenlediği protestolara benzer bir süreçten geçmektedir, fakat İngiliz ve Amerikan basını suları sakinleştirme konusunda yardım etmek yerine azınlığın fikirlerini öne alıp, gerçekleri saptırmaya çalışmaktadır. Özellikle batılı gazetelerde yayınlanan son köşe yazıları Türkiye’de yönetimde doğulu diktatör var imajı oluşturmaya çalışmaktadır.

Başlangıç itibariyle Gezi Parkı olayları barışçıl bir şekilde ortaya çıkmış olabilir fakat orantısız güç kullanan polis tarafından kötü yönetilmiş ve maalesef bu durum çok üzücü ve olumsuz sonuçlara sebep olmuştur. Üç insanımızın hayatını kaybetmesi ve onlarcasının yaralanması bütün ülkeyi büyük bir üzüntüye boğmuştur. Gezi Parkı olaylarının sadece birkaç ağaç, bir AVM veya cami inşaatı yüzünden çıktığı konusundaki fikirlere inanmayınız. Olaylar bu amaçla başlamış olsa dahi kısa sürede başka meseleler üzerinde odaklanılmıştır.

Bugün protestolara devam eden insanların sayısı ile devam etmeyenlerin sayısının karşılaştırılması mevcut durumu anlamak açısından önem taşımaktadır. Taksim meydanı tüm vatandaşlarımıza aittir. Bugün Taksim Meydanına gitmeyenler söyleyecek bir şeyi olmadığı için evlerinde durmuyorlar; onlar söyleyeceklerini sandıkta ifade edeceklerini biliyorlar.

Türkiye önemli bir demokratik süreçten geçmektedir ve bu gösteriler Türkiye’nin yakın tarihi itibariyle ilk defa sokaklara çıkan halkın sesini demokratik yollarla duyurma çabası bakımından önemli bir anlam taşımaktadır. Fakat bu olumlu sesler batıda uç noktalarda ve maalesef tek taraflı olarak yankılanmaktadır.

Bizler bugün anlık haber paylaşımının yaşandığı bu sosyal medya çağında basından çok daha büyük bir sorumluluk ve hassasiyet bekliyoruz. Batı medyası daha geniş gerçeklere ulaşma çabasından vazgeçerek sadece azınlığın düşüncelerini yansıtmaya devam ettiği sürece sorunlarımızın çözülmesinden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır.


Prof. Dr. Hamza Kandur,
Jane Louise Kandur, Editör