Petition Closed

Bring “Ang Larawan” to Batangas

This petition had 319 supporters


Wag natin hayaan masayang ang effort ng mga tao sa likod ng pelikulang Ang Larawan.  Today: A is counting on you

A M needs your help with “Batangeños: Bring “Ang Larawan” to Batangas”. Join A and 318 supporters today.