Petition Closed

Historia është dëshmitari që dëshmon për kalimin e kohës

This petition had 106 supporters


Te mos behen ndertime tek pjesa e portit te Durresit, te ruhen monumentet e zbuluara prane saj, te devijohen punimet qe po behen ne nje aks tjeterToday: N is counting on you

N A needs your help with “Bashkia durres: Historia është dëshmitari që dëshmon për kalimin e kohës”. Join N and 105 supporters today.