Peticion për largimin e hoxhës nga pozita e Imamit të Xhamisë së Zhabarit.

Peticion për largimin e hoxhës nga pozita e Imamit të Xhamisë së Zhabarit.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Qytetaria Aktive e Zhabarit started this petition to Bashkësia Islame e Kosovës

Me anë të këtij peticioni kërkohet largimi i menjëhershëm i hoxhës nga pozita e Imamit të Xhamisë së Zhabarit për arsye të humbjes së kredibilitetit si dhe cënimit të integritetit moral dhe fetar të pozitës që ai bartë.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!