Bartın'da 10 karaca canımızın, "av turizmi" adı altında katledilmesine engel olun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Bartın'da 10 karaca canımız, "av turizmi" adı altında katledilmesine izin verildi. Şu muhteşem canlıya insan nasıl kıyar? Avcılık, eski çağlarda bir ihtiyaçtı. Günümüzde ise gereksiz ve vahşi bir eğlencedir. Yaşamsal bir mecburiyet dışında başka hiçbir şey avcılığı meşru kılamaz.
Bitmedi; 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca ve yüzlerce yaban domuzu avlanabilecek. Lütfen engel olun.