Baroların Bölünmesine, Savunmanın Zayıflatılmasına Hayır!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.

35.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Barolar, avukatların mesleğini icra etmek için üye olmaları zorunlu oldukları kamu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Avukatlar, hakların kullanılmasının teminatıdır. Avukatlar bu görevleri sebebiyle bağımsızdırlar ve bağımsız olmalıdırlar. Bağımsızlıklarını da baroların özerk yapısından alırlar.

Kamuoyuna yansıyan açıklamalara göre siyasi iktidar, avukatların bağımsızlığına ve baroların özerkliğini ihlal edecek nitelikte olan baroların bölünmesi gibi düzenlemeler yapmayı amaçlamaktadır.

Bu düzenlemeleri baroları ve avukatları dinlemeden, görüşlerini almadan yapmayı hedeflemektedir. Bizler çoklu baro düzenlenmesinden vazgeçilmesini, avukatlık kanununda değişiklik yapılacaksa da bu konuda avukatların ve baroların etkin bir şekilde sürece dahil edilmesini talep ediyoruz.

Çünkü unutmayınız; ‘’Avukatın sesi kesilirse, vatandaşın nefesi kesilir.’’