environmental conservation and action

environmental conservation and action

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
rodel lustina started this petition to barangay captain

we need to stop abusing our environment:

dahil dito tayo nabubuhay:

at dito tau kumukuha ng mga ibang pangangailangan:

napapakinabangan natin ito

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!