Uppmana Obama att acceptera en oberoende utredning av sjukhusbombningen i Kunduz!

Petition Closed

Uppmana Obama att acceptera en oberoende utredning av sjukhusbombningen i Kunduz!

This petition had 555,067 supporters

Tidigt på lördag morgon den 3 oktober utsattes Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kunduz för en serie bombräder från amerikanskt stridsflyg. Under attacken omkom 22 personer; 10 patienter och 12 av Läkare Utan Gränsers anställda. Sjukhuset förstördes och är stängt sedan attacken. Det innebär att hundratusentals människor i Kunduzregionen inte längre har tillgång till akut traumasjukvård.

Överlevande från attacken har beskrivit fruktansvärda scener som utspelade sig på sjukhuset. Attacken är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt och Genèvekonventionerna. Sjukhuset i Kunduz öppnades 2011. Attacken inträffade trots att Läkare Utan Gränser försett koalitionsstyrkorna och den afghanska armén med traumasjukhusets exakta GPS-koordinater bara några dagar innan attacken. När bombningen började befann sig nästan 200 patienter och anställda på sjukhuset.

USA, Nato och den afghanska regeringen har inlett egna undersökningar av händelsen, men vi kan inte förvänta oss en oberoende och opartisk utredning av de aktörer som själva är inblandade. Vi har därför krävt en oberoende utredning av den Internationella kommissionen för undersökande av fakta (International Humanitarian Fact-Finding Commission, IHFFC). Kommissionen är det enda permanenta organ som finns till specifikt för att utreda brott mot internationell humanitär rätt.

Nu har IHFFC har aktiverats. Det är ett första steg i rätt riktning, men målet är ännu inte nått! Vi uppmanar nu president Obama och USA:s regering att ge sitt samtycke så att kommissionen kan påbörja sitt arbete och en verkligt opartisk och sanningssökande utredning ska komma till stånd.

Skriv på NU!

Genom att skriva på denna petition kan du hjälpa oss att få till stånd en oberoende undersökning av sjukhusattacken och sätta press på parterna i konflikten att respektera internationell humanitär rätt och Genèvekonventionerna!

Även i krig finns det regler. Sjukhus måste respekteras som neutrala och skyddade platser i väpnade konflikter. Om denna princip inte följs kan varken Läkare Utan Gränser eller andra hjälporganisationer arbeta i konfliktområden. Vi kan då inte längre rädda liv och lindra nöd där vi behövs som mest.

Denna namninsamling handlar inte bara om Kunduz och om USA. Vi vill påminna alla stater och alla stridande parter om betydelsen av internationell humanitär rätt. De måste ställa sig bakom rätten för hjälporganisationer att tillhandahålla sjukvård i konfliktområden – oavsett patienternas etnicitet, religion eller politiska åsikt. De måste ge hjälporganisationer möjligheten att rädda liv och lindra nöd under de värsta tänkbara omständigheterna. Idag och i framtiden.

Hjälp oss med din underskrift! Och be dina vänner att göra samma sak. Uppmana USA att ge sitt samtycke till en oberoende undersökning!

#independentinvestigation

#evenwarshaverules

Frågor och svar om sjukhusbombningen i Kunduz

Petition Closed

This petition had 555,067 supporters

Share this petition