Ndalimin e shkaterrimit te terreneve sportive per ndertime. Fushen e futbollit ne Laprake

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Duhet te ndalojme prishjen e cdo terreni sportiv apo argetues per ndertimeToday: Qeveria Virtuale is counting on you

Qeveria Virtuale needs your help with “Banoret e Shqiperise: Ndalimin e shkaterrimit te terreneve sportive per ndertime”. Join Qeveria Virtuale and 2,340 supporters today.