VENDOS NJË FEMËR NË KARTËMONEDHËN SHQIPTARE

VENDOS NJË FEMËR NË KARTËMONEDHËN SHQIPTARE

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Projekte 2021 started this petition to Banka e Shqipërisë

Në kartëmonedhat shqiptare është portreti i personaliteteve të shquara, të cilët janë të gjithë të gjinisë mashkullore. Vetëm monedha 100 lekë ka një portretin e Mbretëreshës Ilire Teutë. Synojmë advokimin për vendosjen në kartëmonedhën shqiptare të porterit të një personaliteti Femër! 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!