ภาครัฐควรออกมาตรการ: กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในขั้นอันตรายต่อสุขภาพ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


ภาครัฐควรออกมาแถลงการเรื่องวิกฤตมลภาวะทางอากาศในกทม.และพื้นที่ใกล้เคียงให้ชัดเจน
และหากยังไม่มีนโยบายแก้ไข ควรประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและอันตรายของมลพิษอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและช่วยกันหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ร่วมกัน ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน
_______________________________________

::: กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง :::

Source: https://news.mthai.com

"กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 13 ม.ค. พบ กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2562 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาอากาศในช่วงเช้ายังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศปิด มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้ารวมถึงมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ‘เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ 19 พื้นที่

พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ 17 พื้นที่

คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และจากโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของ วันที่ 13-14 มกราคม 2562 อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศค่อนข้างปิด"


________________________________________
Bangkok air pollution currently at dangerous levels

Source:  https://tastythailand.com


"This week, Bangkok is back to having potentially dangerous air pollution, with airborne dust particles having currently risen back up to levels seen just over a week ago.

Today’s levels — PM2.5 – airborne dust particles 2.5 microns in diameter or less – exceeded the standard level of 50 micrograms per cubic metre of air in almost 20 places around Bangkok.

Bangkok was deemed to be so bad, in fact, the Royal Rain-making and Agricultural Aviation Department is being asked to begin cloud seeding in various areas. This with the hope that it would cause rain and, as a result, reduce the fine dust particles in the air."

 _______________________________________

::: ดราม่า เรื่อง PM2.5 ตอน 4: รู้ให้ไว ไหวให้ทัน :::

Source: https://thaipublica.org

"มาตรการระยะสั้น: จากการที่ได้พูดคุยและรับฟังเจ้าหน้าที่รัฐ พอจะสรุปได้ว่ามาตรการระยะสั้นที่ภาครัฐวางแผนไว้สำหรับต่อกรเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน คือค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน มีดังนี้

1) ควันพิษจากรถยนต์จะสูงขึ้นถ้าความเร็วของรถยนต์ต่ำลง (ดูรูปที่ 1) ดังนั้น ถ้าต้องการจะลดปัญหามลพิษอากาศ เราต้องทำให้การจราจรคล่องตัวและรถวิ่งได้เร็วขึ้น

2) ห้ามจอดในที่ห้ามจอด, ตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวด, ห้ามรถควันดำวิ่งบนท้องถนน, รถบรรทุกต้องมีผ้าใบคลุมมิดชิด ฯลฯ

3) ประกาศให้รถเลขทะเบียนเลขคู่วิ่งได้เฉพาะวันคู่ และรถทะเบียนเลขคี่วิ่งได้เฉพาะวันคี่

4) ประกาศสั่งห้ามรถดีเซลวิ่ง

5) ควบคุมและกำกับดูแลการก่อสร้าง มิให้มีการปล่อยฝุ่นออกมาเกินมาตรฐานที่กำหนด

6) ทำความสะอาดถนน

7) เพิ่มพื้นที่สีเขียว

8) รณรงค์ให้ผู้ขายอาหารปิ้งย่างใช้เตาลดมลพิษ

9) ใช้มาตรการสั่งหยุดก่อสร้างทันที

10) ควบคุมกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงไฟฟ้าที่มีการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล และระบบควบคุมมลพิษ มิให้ปล่อยสารมลพิษเกินมาตรฐาน

11) สั่งลดหรือหยุดการผลิต เมื่อเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นๆ

12) ประกาศห้ามประชาชนเผาขยะ สิ่งเหลือใช้หรือของเสียจากการเกษตร ฯลฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"

Kerkrit กำลังรอให้คุณช่วย

Kerkrit Wongwan อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Bangkok Air Pollution: a situation to be addressed ASAP» คุณสามารถร่วมกับ Kerkrit และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 3,427 คน ได้แล้วตอนนี้เลย