ปิดแคมเปญรณรงค์

ภาครัฐควรออกมาตรการ: กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในขั้นอันตรายต่อสุขภาพ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 200 คน


ภาครัฐควรออกมาแถลงการเรื่องวิกฤตมลภาวะทางอากาศในกทม.และพื้นที่ใกล้เคียงให้ชัดเจน
และหากยังไม่มีนโยบายแก้ไข ควรประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและอันตรายของมลพิษอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและช่วยกันหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ร่วมกัน ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน
_______________________________________

คุณภาพอากาศ 25 ม.ค. ในเขตกทม.และปริมณฑลไม่ดี พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มขึ้นและเกินมาตรฐานถึง 24 จุด

Source: https://workpointnews.com

คุณภาพอากาศ 25 ม.ค. ในเขตกทม.และปริมณฑลไม่ดี พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มขึ้นและเกินมาตรฐานถึง 24 จุด กรมควบคุมมลพิษ ปรับเกณฑ์สถานการณ์ใหม่เป็น 4 ระดับ หากเลวร้ายถึงขั้นสุดท้ายจะเสนอนายกฯ สั่งการ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562 “จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อากาศลอยตัวได้ดี แต่ลมพัดอ่อน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑลในวันนี้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 24 พื้นที่

แบ่งเป็นพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 16 สถานี, พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี โดยคาดการณ์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศยังลอยตัวได้ดี มีลมพัดแรงขึ้น ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้ปรับระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และแนวทางปฏิบัติใหม่ โดยหากค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าระหว่าง 50-75 มคก./ลบ.ม. (ระดับที่ 2) ไม่ลดลง นิ่งนาน และคาดการณ์แล้วว่า จะสูงขึ้นอีกต้องยกมาเป็นระดับที่ 3 (ฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานระหว่าง 75-100 มคก./ลบ.ม. ) โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการปริมณฑลทั้ง 5 จังหวัด ในการที่จะใช้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกฎหมายอื่น ๆ เพื่อแก้ไข ควบคุมพื้นที่ หรือควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกิน 100 มคก./ลบ.ม. ต่อเนื่องยาวนาน จะมีการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ “ในการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก” เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา “ในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง”

ติดตามข้อมูลออนไลน์ http://aqicn.org/city/bangkok  

กรมควบคุมมลพิษ http://aqmthai.com/aqi.php  

กรุงเทพมหานคร http://bangkokairquality.com  

แอพพลิเคชั่น Air4Thai

สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 20 ธ.ค. 2561 บางวันที่มีฝนตกลงมาชะล้างก็ทำให้คุณภาพอากาศกลับมาดีขึ้นบ้าง แต่จนถึงขณะนี้สถานการณ์คุณภาพอากาศในช่วงหน้าหนาว ที่อากาศปิด ลมนิ่งเช่นนี้ยังคงต้องติดตามเป็นรายวัน

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ดังต่อไปนี้ โรคทางเดินหายใจ, โรคเยื่อบุตาอักเสบ, โรคผิวหนัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

  1. พักผ่อนอยู่ในบ้าน
  2. เตรียมยาให้พร้อม
  3. ใช้หน้ากากกันฝุ่น
  4. รีบพบแพทย์ หากมีอาการ

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรลดระยะเวลาออกกำลังกาย หรือทำงานหนักกลางแจ้ง หมั่นสังเกตอาการหากเกิดอาการแสบคอ แน่นหน้าอก หายใจติดขัด รีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ

________________________________________
Bangkok air pollution currently at dangerous levels

Source:  https://tastythailand.com


"This week, Bangkok is back to having potentially dangerous air pollution, with airborne dust particles having currently risen back up to levels seen just over a week ago.

Today’s levels — PM2.5 – airborne dust particles 2.5 microns in diameter or less – exceeded the standard level of 50 micrograms per cubic metre of air in almost 20 places around Bangkok.

Bangkok was deemed to be so bad, in fact, the Royal Rain-making and Agricultural Aviation Department is being asked to begin cloud seeding in various areas. This with the hope that it would cause rain and, as a result, reduce the fine dust particles in the air."

 _______________________________________

::: ดราม่า เรื่อง PM2.5 ตอน 4: รู้ให้ไว ไหวให้ทัน :::

Source: https://thaipublica.org

"มาตรการระยะสั้น: จากการที่ได้พูดคุยและรับฟังเจ้าหน้าที่รัฐ พอจะสรุปได้ว่ามาตรการระยะสั้นที่ภาครัฐวางแผนไว้สำหรับต่อกรเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน คือค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน มีดังนี้

1) ควันพิษจากรถยนต์จะสูงขึ้นถ้าความเร็วของรถยนต์ต่ำลง (ดูรูปที่ 1) ดังนั้น ถ้าต้องการจะลดปัญหามลพิษอากาศ เราต้องทำให้การจราจรคล่องตัวและรถวิ่งได้เร็วขึ้น

2) ห้ามจอดในที่ห้ามจอด, ตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวด, ห้ามรถควันดำวิ่งบนท้องถนน, รถบรรทุกต้องมีผ้าใบคลุมมิดชิด ฯลฯ

3) ประกาศให้รถเลขทะเบียนเลขคู่วิ่งได้เฉพาะวันคู่ และรถทะเบียนเลขคี่วิ่งได้เฉพาะวันคี่

4) ประกาศสั่งห้ามรถดีเซลวิ่ง

5) ควบคุมและกำกับดูแลการก่อสร้าง มิให้มีการปล่อยฝุ่นออกมาเกินมาตรฐานที่กำหนด

6) ทำความสะอาดถนน

7) เพิ่มพื้นที่สีเขียว

8) รณรงค์ให้ผู้ขายอาหารปิ้งย่างใช้เตาลดมลพิษ

9) ใช้มาตรการสั่งหยุดก่อสร้างทันที

10) ควบคุมกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงไฟฟ้าที่มีการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล และระบบควบคุมมลพิษ มิให้ปล่อยสารมลพิษเกินมาตรฐาน

11) สั่งลดหรือหยุดการผลิต เมื่อเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นๆ

12) ประกาศห้ามประชาชนเผาขยะ สิ่งเหลือใช้หรือของเสียจากการเกษตร ฯลฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"

Kerkrit กำลังรอให้คุณช่วย

Kerkrit Wongwan อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Bangkok Air Pollution: a situation to be addressed ASAP» คุณสามารถร่วมกับ Kerkrit และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 199 คน ได้แล้วตอนนี้เลย