Kampanya Kapatıldı

Balyoz Davasında Adil Yargılama İstiyoruz

Bu kampanya 2.928 destekçiye ulaştı


Kamuoyunda “Balyoz” davası olarak bilinen, 330 görevli ve emekli askerin 13 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığı davada hukuku ve insan haklarını ilgilendiren çok ağır ihlaller ortaya çıkmış bulunmaktadır.

İddianamede yer alan “Balyoz Darbe Plan Semineri”ne sanık sıfatıyla yargılananlardan sadece 48’i katılmış, yargılanan diğer görevli ve emekli 282 asker ise mahkemece kanıt olarak kabul edilmiş olan bir takım CD’lerdeki, hiç biri ıslak imza barındırmayan çeşitli Word dokümanlarında isimleri geçtiği için ceza almış bulunmaktadır. Bu CD’lerin sahteliği birden fazla saygın bilimsel kurum (ODTÜ, İTÜ, YTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK) tarafından kanıtlanmış; ancak bu kurumların raporları yargılama süreci içinde mahkeme tarafından kanıt olarak kabul görmemiştir. Mahkeme sürecinde, mahkeme heyeti sanıkların suçlanmasına neden olan dijital verilerin incelenmesine, tartışılmasına ve dijital verilerin güvenilirliği hakkında bilgi verebilecek bilirkişilerin dinlenmesine izin vermemiştir. Islak imza barındırmadığı için, kimin yazdığı veya kimin sorumluluğunu üstlendiği belli olmayan bu dijital verilerde 1500’den fazla maddi hata ve çelişki bulunmaktadır. Bu durum mahkeme heyetine savunma tarafından defalarca anlatılmıştır.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ısrarlı taleplerine karşın, davaya ışık tutabilecek iki önemli tanık olan dönemin Genelkurmay Başkanı Em. Orgeneral Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Em. Orgeneral Aytaç Yalman’ı mahkemeye tanık olarak çağırmayı reddetmiştir.

Mahkeme, üzerine suç atılı insanlara suçsuzluklarını ispatlamaları için gerekli koşulları sağlamayarak ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları sözleşmeleri tarafından teminat altına alınmış adil yargılanma hakkına aykırı davranmıştır. Talebimiz, bu koşulların yerine getirileceği adil bir yargılama sürecidir.

Yargıtay aşamasına gelinen “Balyoz” davasında alınan hukuksuz mahkeme kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasını talep ediyoruz.

Geçmiş darbeler ve demokratik düzene müdahalelerin bedeli, bu dava ile suçsuz yüzlerce insana sadece, davaya konu olan dönemde “asker” oldukları için ödetilmektedir.

Unutmayınız ki, şu anda mahkeme heyetince suçlu bulunan bu yüzlerce insanın her biri de sizlerden biridir. Aldıkları cezalar Yargıtay aşamasında bozulmadığı takdirde, suçsuz yere uzun yıllar hapishanelerde vatandaşlık, babalık-analık, eşlik hakları engellenmiş olarak ailelerinden ve evlatlarından ayrı yaşayacaklardır. Bu insanların, birey olarak demokrasi ve adalete sizler gibi inanmak ve güvenmekten başka dayanakları bulunmamaktadır.

Hukuk ve adalet her bireyin hakkı ve hukuk devleti olmanın temelidir.

Lütfen destek olunuz.Bugün Adalet imzanı bekliyor!

Adalet Arıyoruz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Balyoz Davasında Adil Yargılama İstiyoruz». Adalet ve imza atan diğer 2.927 kişiye katıl.