BALIKÇI BARINAKLARIMIZA DOKUNMA EKMEĞİMİZLE OYNAMA!!

BALIKÇI BARINAKLARIMIZA DOKUNMA EKMEĞİMİZLE OYNAMA!!

Başlama tarihi:
10 Ağustos 2022
İmzalar: 512Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Hasancan Demirtaş

Kilimli Balıkçı Barınakları Kilimli Kaymakamlık Makamı'nın E-69823006-000-2719 ve 20.07.2022 tarih , Tahliye Tebligatı konulu yazısı ile yıkılmak istenmektedir.

İlgili yazısında sözü edilen balıkçı barınakları ,Kilimli Balıkçılar Derneği üyelerine aittir.Bu balıkçı barakları 1986 yılından beri ecrimisil ödemekte olup,1995 yılından itibaren de Kilimli Balıkçı Barınakları Derneği üyelerine aittir.1983 Genel Seçimlerinin ardından 1984 Yerel Seçimlerinde Kilimli Belediye Başkanı olan Gültekin PARLAR'ın almış olduğu meclis kararı ile 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, uygun olan tek tip h=2,50m yüksekliğinde,mevcuttaki balıkçı barınakları 3194 Sayılı İmar Kanununa uygun olarak yapılmış olup,o zamandan beri Kilimli Belediyesinin o tarihten bugüne kadar yapılmış olan 1/1000 ölçekli hali hazır haritalar üzereine işlendiği görülmektedir.

Kilimli Balıkçı Barınakları Derneği üyeleri ; 1995 yılından itibaren günümüze kadar 27 yıldır,Balıkçılar Sokağında,Kilimli Belediyesine kayıtlı olan 38 hanede kapı numarasına sahip olarak ,ticarethane statüsünde emlak vergisi,çöp vergisi , elektrik ve su bedellerini ödemektedirler.Her yıl ecrimisil bedelleri de zamanında ödenmektedir.

Kilimli Balıkçı Barınakları,Kilimli Ekonomisinde 1986 yılından beri önemli katkısı olan Üretici konumundadır.Kilimli ve çevresi buradaki balıkçıların tuttukları günlük taze balıkları tüketmektedirler.Burada Türkiye'nin her noktasına(Ankara,İstanbul,İzmir,Antalya vs.)taze balık gönderilmektedir.Kilimli Balıkçı Barınaklarındaki balıkçılar;üretken insanlar olarak sandallarını,ağlarını;oltalarını,motorlarını, vs. balıkçılık ile ilgili her türlü malzemerinin tamir ve bakımını  bu barakalarda aileleri ile hep birlikte yapmaktadır.Balık mevsiminde bu barakalarda ailece konaklanmakta ,balık tutulmakta ve dinlenilmekte , bir sonraki Vira için hazırlık 15.08.2022 tarihinde yapılmaktadır.Aramızda balıkçı olan bayan eşler bulunmaktadır.Balıkçık gecesi gündüzü olmayan , soğuğu karı fırtınası ile oldukça zor,iş riski büyük olan bir meslektir.Bu insanların ülke ekonomisine katkısı önemsenmeyecek kadar büyüktür.

Barınaklarımızın yıkılmasını değil,balık tutarak geçimimizi sağlamak,herkese taze balık yedirmek istiyoruz.

Hemen destekle
İmzalar: 512Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle