Balıkesir İstiklal Madalyasını İstiyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Bizde Başkentteki Balıkesirliler olarak ilimize İstiklal Madalyası verilmesi için imza kampanyasına destek veriyoruz.

Balıkesir kurtuluş savaşının öncü şehridir. Kuva-yi Milliye'nin başkenti olarak bilinen Balıkesir İstiklal Madalyasını hak eden bir ildir.

-----------------------------

Kuva-yi Milliye'de Alaca Mescit


Kuva-yi Milliye, yanmış,.yıkılmış, işgal edilmiş, düzenli orduları için tasfiye kararı alınmış bir milletin yeniden doğuş hareketidir.
Balıkesir de yakılan Kuva-yi Milli ye Meşalesinin ışığı tüm Anadolu'yu sarmış , bizleri saran, ısıtan Türkiye Cumhuriyeti güneşi doğmuştur.
Balıkesir, bu hareketin ilk ve en kuvvetli halkasıdır.
Kuva-yi Milliye, Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun önderliğinde Türk milletini ve Türkiye’yi yeniden tarih sahnesine çıkaran harekettir. Yunanlıların Ege Bölgesindeki bu işgallerini, Balıkesirli vatanseverler şimdiki Balıkesir Lisesi’nin bulunduğu binadaki "Okuma Yurdu“n da bir araya gelip işgalleri protesto etmişlerdir.8 Mayıs 1919 günü Mehmet Vehbi Bey İzmir’in işgali sonrası yaşanan zulümden bahsettikten sonra;
“Bu faciaların Balıkesir’in başına gelmesi yakındır.Bu iş yazışma ,protesto ile engellenemez.Yapılacak ilhak il fiilen reddetmek için ,bir Reddi-i İlhak heyeti kuralım.Bu cemiyete girmek her müslümanın borcudur.Bizim atacağımız her kurşun,Şark ve İslam aleminin ebedi kurtuluşuna ,yoksa maazallah ebedi esaretine sebep olacaktır.“

Alaca Mescit’te ki gizli toplantılar da Milli Mücadelenin temelleri atılmıştır.
Bu münasebetle, Alaca Mescit’te mücadeleyi başlatan 41 bayrak adamı ve Balıkesirliler15 Mayıs 1919´da İzmir´in işgali üzerine, o günün Belediye Reisi Keçecizade Mehmet Emin Efendi’nin çağrısını , iliklerinde hissetiler.

Kimler vardır orada:
-Karesi Mebusu Mehmet Vehbi bey,
-Belediye Reisi Keçecizade Mehmet Emin bey,
-Yırcalızade Şükrü efendi,
-Hasan Basri Çantay hoca ve diğerleri.
-Her türlü kararı almaya tam yetkili 41 bayrak adam.
-Mehmet Vehbi Bolak bey başta olmak üzere,
Şehrin ileri gelenleri şimdiki Kuva-yi Milliye Müzesi’nin bulunduğu yerdeki Okuma Yurdu’nda toplanmışlar, yapılan toplantıda, hiçbir şeyin fayda etmeyeceği anlaşılmış ve Leblebici Raşit efendinin;
“Düşmanı geri döndürecek kuvvet, namlunun ucundadır" sözleri karar olmuştur. İşte, kıvılcım bu cümleyle çakılmış, Kuva-yi Milliye ateşlenmiştir.

8 Mayıs 1919´da Alaca Mescit’te mevlit vesilesiyle toplananlar, dinledikleri mevlitten sonra, ilhakı red ve milli mücadeleye karar vermişlerdir. Ardından sürekli toplanılan Alaca Mescit’te ise silahlı mücadele kararı alınmıştır.
Okuma Yurdu,Alaca Mescit toplantıları ve Balıkesir kongreleri ile düşmanın bölgedeki işgallere karşı ilk ciddi ve şuurlu hareket Balıkesirli sivil ve aydınlardan gelmiştir.Köylüsü ve ,kentlisi ile Balıkesirliler hiç bir yerden talimat almaksızın vatan müdafasına koşmuşlardır.

Beş kongre yaparak bir araya gelen Balıkesirliler,14 ay boyunca dört cephede Yunan orduları ile savaşarak,Balıkesir halkının ve Türk milletinin işgal ve esareti kabul etmeyeceğini Dünya kamuoyuna duyurmuşlardır.Bütün bunlar, ilk kongrenin Balıkesir´de toplandığını, ilk kurşunun Balıkesir Ayvalık´ta, son kurşunun da, Bandırma´da atıldığını göstermektedir.
Ege’de kendi imkanları ile düşman işgaline son veren tek şehir Balıkesir dir.

Milli Mücadelenin en önemli dönemlerinde Balıkesir de Hasan Basri Çantay tarafından çıkarılan SES Gazetesi Balıkesirliler‘in ve Kuva-yi Milliyeciler‘in yanında yer alan Anadolu insanini gür sesi olmuştur..

M.Akif Ersoy’da Ses’in ilk sayısına gönderdiği yazıda:

Düşman sesi duymak istemezsen
Kardeş sesidir ,uyan bu sesten;
Kalkınca görür ki aksam olmuş
Vaktiyle uyanmayan bu sesten

Dizeleri Balıkesir halkının ve Türk milletinin işgal ve esareti kabul etmeyeceğini Dünyaya haykırışı olduğu gibi Balıkesirlilerin hiç bir yerden talimat almaksızın vatan müdafasına koşmalarına kıvılcım olmuştur.

-------

Kaynak: http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR,65834/kuva-yi-milliyede-alaca-mescit.html

-----------------------------

KUVAY-I MİLLİYE'NİN BAŞKENTİ BALIKESİR'E İSTİKLAL MADALYASI
VERİLMELİDİR.
(Sıtkı ŞEREMETLİ)
Dünyanın en güçlü devletlerinin işgal ettiği Anadolu, yiğit vatan evlatlarının şehadetleri ile Türk'e vatan olmuştur.Bugün eğer bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu o yiğit vatan evlatlarına borçluyuz.
Balıkesirliler olarak gururluyuz.
Çünki;
Balıkesir Kurtuluş Savaşının öncü şehridir.
Balıkesir Kuvay-ı Milliye Hareketinin başladığı ildir.
Balıkesir Kuvay-ı Milliye'nin kalesidir.
Balıkesir Kuvay-ı Milliye'nin Başkentidir.
BİRLİK Gazetesi olarak diyoruz ki;
''Balıkesir İstiklal Madalyasını hak eden şehirdir.''
Çağrıda bulunuyoruz;
''Bunun için kampanya başlatalım.
Şehrimizi yönetenler ve siyasetçilerimiz başta olmak üzere,tüm sivil toplum örgütleri el birliği ile Balıkesirimizi İstiklal madalyası sahibi yapabilmek için kampanya başlatalım ve TBMM'den bu kararı çıkartabilmek için dev bir çalışma başlatalım.''