Kampanya Kapatıldı

Eğitim düzeyinde değişiklik, disiplinlerarası eğitim yolu ile inceleme. Bireysel Gelişme.

Bu kampanya 76 destekçiye ulaştı


21.Yüzyılda olmamıza rağmen Dünyada eğitim sistemi olarak çoğu ülkenin çok çok gerisindeyiz. bu durumda bundan şikayetçi olan,olmayan birçok öğrenci ve velilerimiz bulunmakta. Pek çok okul 1900'lü yıllardan bu yana eski tarz ve temada eğitim vermeye devam ediyorlar. Bu teknolojiye, bu çağa uygun bazı sistemlerin değişmesi gerektiğini inanıyorum. Herhangi bir ders üzerinden bir konuyu olgu,olay ve bireysel temalar üzerinden değil, Disiplinlerarası bir biçimde incelemek. Örneğin İkinci Dünya Savaşı, sadece tarihi yönünden değil,kısa ve öz olarak matematiksel ve coğrafi bilgilerin en kritik yerlerden ele alma. Bir diğeri ise Bireysel becerilerin gelişme açısından öğrenci yetişmesi..  Kafeler'de yada benzeri yerlerde çalışarak iletişim beceresine sahip olmaktan çok bireysel bilinç kazanabilecekleri ayrıca yabancı dillerini (İngilizce) geliştirip ekonomi bilgisine sahip olabilecek yerlerde görev almak.. Öğrencilerin istedikleri konular üzerinde çalışabilmeleri. Bütün öğrenciler sadece ilgi duydukları konu ve derse çalışmaları. Böylece geleceğe yönelik kendi istikrarlı tutumlu istekleri doğrultusunda seçtikleri alanda beceri ve bilgi birikimlerimizin artması. Bu sayede öğrenciler bir dersten geçmek için tüm üniteye ezberlemek zorunda kalmayıp ilgisini çeken ve gerçekten öğrenmek istediği konuları seçecek ki geleceğindeki meslek ve hayatı ayrı zamanda kendine ayırdığı zamanla saygınlığını ve kendi gelişimini fark ettiğini görecek. Ve son bir diğeri ise gruplaşma.Söz konusu yenilik klasik öğretmen-öğrenci iletişimini de kökten değiştirme.Artık öğrenciler sıralara oturup öğretmenin sorduğu sorunun cevabını düşünmek yerine gruplar halinde birlikte hareket ederek soruların cevaplarına ulaşmaları. Bu yöntem ise bir ekip çalışması, bilgi aktarımı ve paylaşımı, problemin çözülme sürecinde katkıda bulunma gibi hem sosyal hemde gelecekteki iş hayatlarında önemli olan ana temayı ve fikri kazandırma.Bugün Barış imzanı bekliyor!

Barış EFE bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Bakanlık: Eğitim düzeyinde değişiklik, disiplinlerarası eğitim yolu ile inceleme. Bireysel Gelişme.». Barış ve imza atan diğer 75 kişiye katıl.