Bakıma Muhtaç Yakını Olan Erbaş/Erler Ailelerinin Yaşadığı Garnizonda Askerlik Yapabilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Askerlik görevini yapacak olan erbaş ve erlerin bakıma muhtaç derecede ağır engelli eşi, çocuğu ve aynı hanede yaşayıp kendisinden başka bakacak kimsesi olmayan anne ya da babaları olabilir. Ağır engelli yakınlarını bırakıp başka illerde askerlik görevini yapmaya çalışan gençlerimiz kadar aile üyeleri de manevi olarak sıkıntı yaşamaktadırlar.Hatta askere alınan vatandaşımızdan bakacak kimsesi olmayan ana babaların durumu, oğullarını askere gönderdikten sonra daha da ağırlaşabilmektedir.  Askerlerin ailelerinin yakınında vatani görevlerini yapabilmeleri halinde, manevi olarak kendilerini rahatlatacak, Devlete olan güvenleri daha da artacaktır.

TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesinde: "Sayfa 8-2 Madde 5/a – Anne, baba, eş veya çocuğu bakıma muhtaç engelli olan erbaş ve erlerden istekli olanların dağıtımları, erbaş ve erlerin nüfusa kayıtlı oldukları ve kendisi ile ailesinin ikamet ettiği il hudutları dışında olmak kaydıyla, bakıma muhtaç engelli kişinin ikametine yakın birlik, kurum ve karargâhlara yapılır'' ifadesi vardır. Ancak aynı garnizonda askerlik yapmaktan başka çıkar yolu olmayan erbaş/erler için bir düzenleme gerekmektedir.

Bu Yönergeye ''Anne, baba, eş veya çocuğu bakıma muhtaç engelli olan erbaş ve erlerin nüfusa kayıtlı oldukları ve kendisi ile ailesinin ikamet ettiği il hudutları da dahil olmak kaydıyla....'' ifadesinin eklenmesini talep ediyoruz.Böylece ağır engelli eşi, çocuğu, kimsesi kalmayacak olan anne ya da babası olan askerler aynı il içinde askerlik görevlerini yapabilecek, ailelerin mağduriyeti kısmen de olsa hafifleyecektir. Gerekli düzenlemenin acilen yapılmasını arz ederim.