BMU'da tənəffüs vaxtı artırılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Bu il etibarilə açıqlanıb ki, Bakı Mühəndislik Universitetində dərslər arası tənəffüs 5 dəqiqədir. Universitetin ərazisi böyük olduğunu görə də bu müddətdə növbəti dərs üçün nə digər korpusa getmək olur, nə də yeməkxanaya gedib yemək yemək. Fizika və Riyaziyyat kimi  bəzi dərslər isə bu qısa fasilədə ard-ardadır.

Bəzi müəllimlər hətta 5 dəqiqə tənəffüsü də çox görüb öz 90 dəqiqəlik dərslərinə dəvam edirlər. Hətta yaşlı müəllimlər belə 5 dəqiqədə bir korpusdan digər korpusa getməyə əziyyət çəkirlər.

Bunu nəzərə alıb dərslər arası fasiləni artırsanız biz tələbələr üçün yararlı addım atmış olarsınız