Bahçeşehir Üniversitesi Yaz Okulu Ücretlerindeki Fahiş Artış #ParaMarkasıBAU

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Tweet #ParaMarkasıBAU on Twitter - 20:00 / 13.06.2020

11 Mart 2020 tarihinde ilk Covid-19 vakıasının ülkemizde görülmesine müteakiben alınan tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde üniversiteler eğitime ara vermiştir. Bu süre zarfında eğitim ücretlerinin büyük bir kısmını ödemekle mükellef olan ebeveynlerimizin, olağanüstü dönemin getirdiği ekonomik daralma neticesinde işten çıkarıldıklarına şahit olunmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi İdaresi 2019-2020 Yaz Öğretimi için kredi başı ücreti ₺1500 belirleyerek yıl içinde uygulanan diğer burs/indirimleri geçersiz hale getirmiştir.

Bu doğrultuda 3 dersi devlet üniversitelerinden ₺300'e alabilecekken, ₺9000'e Bahçeşehir Üniversitesine ödemek zorunda kalınacağı bir gerçektir. Her ne kadar yaz okulu ücret tarifesi belirlenirken olağan dönemdeki koşullara göre nazara alınsa da Covid-19'un ortaya çıkardığı olağanüstü koşul ve durumlar üniversite idaresinin alacağı kararları yeni durumun koşullarına göre (ailesi işten çıkartılan öğrenciler ve ekonomik daralma) belirleme zarureti doğurmuştur.

Ortalama bir öğrenci 2 yada 3 ders almak isterse (6 kredi) ödeyeceği tutarın ₺9000 olduğunu ve diğer üniversitelerle karşılaştırma yaptığımızda aradaki fiyat farkının kayda değer biçimde farklı olduğunu görmekteyiz.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2012/12319 Esas - 2012/19590 ve 12.09.2012 tarihli ilamı ve 22. Hukuk Dairesinin 2012/18545 Esas 2013/7287 Karar ve 04.04.2013 tarihli ilamları da emsal mahiyetinde olup, "özel üniversitelerde öğrenciden alınan yaz okulu ücretlerinin sebepsiz zenginleşme kapsamında" olduğunu hükme bağlamıştır. Ayrıca 15 Eylül 2008 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararında YÖK, özel üniversitelerde, yaz okullarında alınan dersler için ekstradan ücret alınamayacağına karar vermiştir. 

Netice itibariyle, olağan dönemde gerek YÖK gerekse Yargıtay'ın emsal mahiyetinde almış oldukları kararlar mevcutken, olağanüstü dönemde 30 Mayıs 2020 tarihli YÖK kararında “öğrenci merkezli" düzenlemelerin ana hatları belirlenmişken; Bahçeşehir Üniversitesi İdaresinin yaz okulu ücret tarifesi "fırsattan istifade" durumu oluşturarak bütün öğrencileri mağdur etmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'ün konuya açıklık getirerek ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi ve tüm üniversiteler için emsal teşkil edecek bir kararın hükme bağlanmasını talep ediyorum.