Bahçeşehir Üniversitesi'nde Bütünlemeler Geri Getirilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.

1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrencilere sorulmadan ve haber verilmeden bütünleme sınavlarının kaldırılması kabul edilemez. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri olarak bütünlemelerin kaldırılmasından sonra öğrencilerin yaz okuluna mahkûm edilmesi ve dolaylı olarak öğrencilerin dönem kaybına yol açması hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir sorun teşkil etmektedir. İki farklı perspektiften de bakılınca (yaz okulu uygulaması ya da öğrencinin döneminin uzaması) özellikle şehir dışından ve yurt dışından gelen öğrencilerin bu durumdan maddi olarak etkilendiği görülmektedir. Kalacakları yerleri okul dönemine göre ayarlayan öğrenciler yaz okuluna kalması ya da eğitim dönemi uzaması durumunda konaklamaya fazladan ücret ödemek zorunda kalmakta ve bu durum onları hem psikolojik hem de maddi açıdan etkilemektedir.
3 senenin sonunda gelinen nokta göstermektedir ki bütünleme sınavlarının yokluğunda çok sayıda öğrenci derslerini veremez hale gelmiştir. Bunun sonucunda özellikle temel bilim derslerini alan öğrencilerin sayısı 1500'ü aşmış ve bu da sınıfların kalabalıklaşmasına dolayısıyla eğitim kalitesinin düşmesine sebep olmuştur. 3 sene önce, eğitim kalitesinin arttırılmak istenmesi bahanesiyle kaldırılan bütünleme sınavlarının eğitim kalitesinin düşmesine sebep olduğu özellikle temel bilim derslerini alan öğrencilerin puanlarının ortalamalarına bakılarak rahatlıkla görülebilmektedir. Ayrıca daha önce bu uygulamanın hayata geçirildiği okulların çoğunun bütünleme sınavlarını geri getirmesi şu anki uygulamanın pek de sağlıklı bir fikir olmadığını doğrular niteliktedir. Bu yüzden bütünleme sınavlarının tekrar getirilmesini ve burada bahsedilmeyen bazı sorunların da öğrenciler tarafından oluşturulmuş olan heyet ile müzâkere edilmesini talep ediyoruz.

İletişim: bauogrencidayanismasi@gmail.com