Kampanya Kapatıldı

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu İSTİFA ET.

Bu kampanya 106 destekçiye ulaştı


AKP Hükümetiyle resmen elele veren Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu yine Alevi İnancını yerlebir etmeye yeltenmektedir.

Bizler dünyanın neresinde olursak olalım yüreği Serçeşme için çarpan Hacıbektaş’ın evlatlarıyız. Hacıbektaş’ın onurlu geçmişini, kültürümüzün insan sevgisini ve tüm mücadeleci değerlerini, birlikte yaşamanın ve beraber üretmenin yüceliğini Hacıbektaş-ı Veli’nin bilgeliğini Şah Kalender Çelebi nin,Pir Sultan’ın zalime boyun eğmeyen ruhunu kuşanarak yola çıkıtık.

ALi Rıza Paşaların düzeni Alevi-Bektaşi felsefesine ve inanış biçimine özel bir tarzda uzun yıllardan beri saldırıyor. Sünni Türk-İslamcı anlayışı Alevilere dayatıyor. Alevi köylerine cami yaparak, toplumsal baskıyı artırarak, bu da yetmezse Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta, Gazi Mahallesi’nde ve Dersim’de olduğu gibi katliamlar uygulayarak Alevileri susturmaya Sünnileştirmeye çalışıyor.

Alevi-Bektaşi felsefesine yönelik imha, inkâr ve asimilasyon politikaları, AKP iktidarı ile birlikte en azgın ve pervasız noktaya ulaşmış durumdadır. Ülkemizin dört bir köşesinde yaşayan Alevi-Bektaşiler akıl almaz saldırılarla karşı karşıyadır.

SANA SÖYLÜYORUZ BAŞKAN...

*Kutsal saydığımız tüm değerlerimize amansız bir biçimde saldırmayı kendine görev edinmiş olan AKP hükümeti;
*Cem evlerine Cümbüş evi diyor.
*Kutsal mekânlarımızın bulunduğu coğrafyalarda doğa katliamları yapıyor.
*Alevi katliamcısı Yavuz Selim in adı hükümetin ve sermaye sınıfının rant alanı olan köprülere veriyor.
*Zorunlu din dersi dayatmalarına devam ediyor.
*Çocuklarımız Alevi oldukları için okulda gerici- faşist saldırılara maruz kalıyor.
*Hükümetin borazancı başına dönüşmüş medya aracılığı ile ırkçı-gerici düşünceler pompalanıyor.
* Hacı Bektaş Veli’nin Dergâhı’nı, dergâhımızı Müze Statüsüyle perdeleyip, yağmalıyor, talan ediyor.
*Muaviyenin, Yezidin, Selçuklunun, Osmanlının devamı olan bu zihniyet, 2. Mahmut döneminde Nakşibendî Şeyhlerini atadığı dergâhımızın çehresini dinci-gerici sembollerle doldurarak Pir Hünkâr Hacı Bektaş’ı ve onun felsefesini yok etmek istiyor. Dergâh içinde belirli bölgelerde ‘’Nakşibendi Şeyhlerini’’ temsil eden ve Alevi Bektaşi kültürünü hiçbir biçimde yansıtmayan bal mumu heykeller yerleştiriliyor.
*Bizler bize ait olanı istiyoruz.
*Biz Alevi- Bektaşilerin Serçeşme’sinin asıl sahipleriyiz.
*Dergâhımızı istiyoruz.
*Hünkâr Hacıbektaş’ın kutsal mekânı müze değil, tüm dünya Alevi-Bektaşilerin dergâhıdır.
* Dergâhımızdan elini çek müzeni de ve heykellerini de al git.Bugün Başak imzanı bekliyor!

Başak Yılmaz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «BAŞKA ÇÖZÜM YOK Hacıbektaş Bel.Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu İSTİFA ET.». Başak ve imza atan diğer 105 kişiye katıl.