Yeni Hukuk Fakültelerine Hayır!

Yeni Hukuk Fakültelerine Hayır!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Yok ve tarafına Vefa Varlı bu kampanyayı başlattı

        Her geçen sene hukuk fakültesi mezunu sayısı artmaktadır. Avukatlık mesleği ciddi tehlike altındadır. Savunma kutsaldır,ancak günümüzde savunma değerini yitirmeye  başlamıştır.Sürekli yeni hukuk fakülteleri açılmaya başlamıştır.

     Hukuk fakültesi sayısının artırılmaya çalışılmasının amacı avukatlık mesleğini sıradanlaştırmaya ve yetersiz kişilerin avukat olmasına yöneliktir.Hukuk fakültesi eski prestijini ve itibarını kaybetmiştir. Sıradan bir fakülte yapılmaya çalışılmaktadır.Her sene binlerce öğrenci alınmaya devam etmektedir. Dolayısıyla binlerce hukuk mezunu demektir.

        Adalet mülkün temelidir. Savunma da adaletin en önemli sujelerindendir. Hukuki güvenlik ekonomiden,dış ilişkilere bir çok alanı etkiler.Hukuki güvenlik de kaliteli hukuk eğitimi,nicele değil nitele önem veren bir eğitimle ve vasıflı mezunlarla sağlanabilir.O halde savunmanın yıpratılmaya yönelik uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir.Bir devletin hayati damarına müdahale edilmemelidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.