Kampanya Kapatıldı

2014 2015 harç kararnamesini iptal edin.

Bu kampanya 3.404 destekçiye ulaştı


Erciyes Üniversitesinin 2014 2015 yılında başlattığı yeni 622 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı kanuna eklenen Geçici 60 ıncı maddesine göre;

"Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır."

Buna göre yürürlüğü 2014-2015 öğretim yılına ertelenen 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin ilgili fıkralarına göre kredi başına düşen harç miktarı ve dersin kaç kere alındığına göre değişen miktarda dersler için de ayrıca ücret ödenmesini  

gerektiren madde öğrencilere yapılan bir dayatmadır. Daha önceki yıllarda bu ücret alınmadan dersler verilmiştir. Yani alınan bu ücret bir sömürüdür. Bu ücreti verebilcek öğrenciler zaten özel üniversite tercih ederler. Devlet üniversitelerini tercih eden öğrencilerin gelir durumu bellidir. Haksız yere talep edilen bu ücretlerin iptalini istiyoruz. Bu konuda bizi desteklerseniz seviniriz. Desteklerinizle öğrencileri bu sömürüden kurtaracaksınız.Bugün N imzanı bekliyor!

N A bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «başbakanlık: 2014 2015 harç kararnamesini iptal edin.». N ve imza atan diğer 3.403 kişiye katıl.