Kampanya Kapatıldı

MESLEK LİSESİ STAJ SiGORTALARI SSK İLK İŞE BAŞLANGIÇ SAYILSIN

Bu kampanya 83 destekçiye ulaştı


Sayın Cumhurbaşkanım ,
Sayın Başbakanım,
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım,
Sayın Milletvekillerim,
Bizler meslek lisesini okuyarak memleketimizin kalkınması ve büyümesi için katkı sağladık. Meslek lisesini okurken haftada 2 gün okul ve 3 gün sanayide fabrikalarda, yaz tatili bile yapmadan çalışarak staj yaptık. Bu stajlarımızı yaparken bizi sigortalı gösterdiler ve sigorta kartlarımızı verdiler ve de öğretmenlerimiz emekliliğiniz için sigortanız başladı dediler. Fakat emekliliğimiz yaklaştıkça öğrendik ki, staj ve çırak sigortası yapılan bizlerin sigorta başlangıcı emeklilik başlangıcı sayılmamaktadır. Hem kademeli emeklilikten, hemde stajdan emekli tarihimiz maalesef uzadı. Aynı şekilde biz gibi staj yapan avukat ve doktorlarında staj süreleri sigorta başlangıcı sayılmaktadır. Yine kadınlarda doğum borçlanmasında staj sigorta başlangıcı sayılmaktadır. Fakat bu durum anayasamızın eşitlik ilkesine göre bu durum bizler için haksız sonuçlar doğurmaktadır. Aynı bu şekilde bir durum için, 1987 yılında hükümetin geçici ve bir kereye mahsus böyle bir yasa çıkardığı da biliniyor. Fiili bir çalışmaya dayanmayan askerlik ve doğum borçlanılarak sigorta başlangıcı sayılırken bizlerin fiili çalışmaya dayanan staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmaması adalete uygun değildir. Bizler o dönem okullarımız tarafından yatırılmayan emeklilik primlerimizi borçlanarak yatırıp, stajın sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyoruz. Bir kesime tanınan bir hakkın diğer bir kesime verilmemesi anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Doğum, askerlik ve yurtdışında yapılan staj gibi durumlarda fiili çalışmaya dayanmayan durumlarda bile sigorta borçlanması yapılabilmekte iken, meslek liselerinde en az 2 yıl fiilen yaz tatilinde bile çalıştığımız sürelerde sigorta girişlerimiz yapılıp sigorta primlerinin ödenmesine rağmen emeklilikte başlangıç sayılmıyor ve primlerimiz kabul edilmiyor. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan anayasal hakkımız olan mağduriyetimiz medya tarafından yazılı ve görsel basında gündeme getirilmektedir. Meslek Lisesi stajımızın sigorta başlangıcı sayılması konusunun anayasamızın eşitlik ilkesine göre bir an önce çözüme kavuşturulması için sizlerin desteğinin çok büyük olduğunu ve mağduriyetimizi çözeceğinizi biliyoruz. En kalbi duygularımız ile sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Mehmet Şevki ASİLTÜRK
SMMMBugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet Asiltürk bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Başbakanımız : MESLEK LİSESİ STAJ SiGORTALARI SSK İLK İŞE BAŞLANGIÇ SAYILSIN». Mehmet ve imza atan diğer 82 kişiye katıl.