......

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


..........Bugün Görsel imzanı bekliyor!

Görsel Sarıdurmuşoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «....». Görsel ve imza atan diğer 102 kişiye katıl.