Petition Closed

BỘ CÔNG AN: CHẤM DỨT BẠO LỰC VỚI NHÂN DÂN!

This petition had 1,478 supporters


Kiến nghị Bộ Công an,

Tình hình an ninh XH bao nhiêu năm qua chưa có gì tiến triển tốt đẹp hơn song ngày càng xuất hiện các trường hợp tù nhân chết trong trại giam, người dân bị đối xử thô bạo do các Công an viên gây ra và các Công an viên ngày càng lạm dụng quyền lực mà không chú trọng đến trách nhiệm công việc của mình. Để nhằm xử lý triệt để những hành vi bạo lực vô tội vạ đó, chúng tôi đề nghị:

- Yêu cầu chấm dứt dùng bạo lực với người dân

- Yêu cầu tử hình hoặc chung thân với các trường hợp công an giết người

- Yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý thích đáng với các trường hợp tử vong trong đồn công an

- Yêu cầu sa thải lập tức đối với các trường hợp công an hà hiếp người dân

- Yêu cầu xử tù đối với các trường hợp công an đánh dân trọng thương

Chúng tôi không đòi hỏi 1 XH với phương châm ‘’lấy răng đền răng lấy mắt đền mắt’’ song, thiết nghĩ, nhân dân đã đổ bao xương máu vì nền Độc lập và mục tiêu tiến tới Công bằng, Dân chủ và Văn minh, vì thế chúng tôi yêu cầu nhà nước và cơ quan ban ngành liên quan phải xử lý sao cho đáp ứng được phương châm ‘’Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật’’, không ưu tiên cho người trong ngành để họ có cơ hội lạm dụng quyền hành và đối xử thô bạo với dân chúng.

Bằng thái độ ôn hòa nhưng dứt khoát, chúng ta hãy ký vào bản kiến nghị để thấy rằng công lý và pháp luật chưa bao giờ ngưng tồn tại ở đất nước này và công an chưa bao giờ ngưng lắng nghe tiếng nói người dân.

Cảm ơn,

Tiếng nói của những người dân Việt.Today: kim is counting on you

kim manh needs your help with “Bộ công an Việt Nam: BỘ CÔNG AN: CHẤM DỨT HÀNH VI BẠO LỰC VỚI NHÂN DÂN!”. Join kim and 1,477 supporters today.