Kampanya Kapatıldı

Büyükada İskelesi'ndeki dükkânların tahliyesi derhal durdurulsun!

Bu kampanya 1.744 destekçiye ulaştı


14 Ekim 2017

TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na,

TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’ne,

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.3.1984 tarihli 2234 sayılı kararı uyarınca “Doğal ve Kentsel SİT Alanı Bütünü” ilan edilmiş olan İstanbul Adaları’ndan Büyükada’nın 1914-15 yılları arasında İzmitli mimar Mihran Azaryan tarafından inşa edilmiş olan tarihi iskele binasında yer alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. sınıf eski eser işyeri olarak tescilli bulunan dükkânların kiracılarına, TC İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetim Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü tarafından 18.9.2017 tarihinde gönderilen;

[…] Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Adalar İlçesi Büyükada Vapur İskelesi […] ada […] parsel sayılı taşınmazın dükkan olarak işgal edildiğinden dolayı Müdürlüğümüzde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre adınıza geçmişe dönük alacakların tahsili için ecrimisil işlem dosyası oluşturulmuştur.

Bahse konu iskelenin bakım ve tadilatı yapılacağından işgalinizi 15.10.2017 tarihine kadar tahliye ederek İdaremize teslim etmenizi aksi halde yasal yollardan tahliye edileceğiniz hususunda bilgi ve gereğini tebliğ ederim. […]

içerikli ihtarnameyi, "Asırlık Çınar İksidas da Giderse Büyükada’dan Hiçbir Hatıra Kalmayacak Geriye… Büyükada İskelesi’ndeki Dükkânlara Tahliye İhtarı!”, ADALAR POSTASI-2850 (10.10.2017) künyeli haberden üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Oysaki “Büyükada İskelesi esnafını sahiplenen İstanbullular ve Adalılar, ne mülk sahibi ne de kiracı ancak tahliyeye kesinlikle karşı” olduklarını beyan eden 10.4.2008 tarihli 839 imzalı, 26.4.2008 tarihli 235 imzalı, 1.8.2008 tarihli 249 imzalı arzuhalleriyle İBB’ye başvuruları akabinde tüm dükkânların tahliyesi durdurulmuştu.

Bir kez daha Adalar’ın tarihi ve kentsel dokusunun alışılagelmiş öğelerinden olup yıllardır güler yüzlerine, selâmlarına âşina olduğumuz, Büyükada ve tarihi iskele binasıyla âdeta özdeşleşmiş esnaftan, aralarında neredeyse iskele binasıyla yaşıt tam bir asırlık Nikolaki Ksida’nın gazete bayinin de bulunduğu İksida kitapçımız Mikail Paşa, hediyelik eşyacımız Taylan Karaduman, büfemiz Gönül Dinler, telekom bayimiz Ömer Katmer, gözlükçümüz Ali Rıza Türkeş, tatlıcımız Selahattin Almaz ve Türk Kadınlar Birliği’nin usulsüz tahliye istemlerinin ivedilikle durdurularak kira sözleşmelerinin yenilenmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

ADALAR POSTASIBugün Emine Çiğdem imzanı bekliyor!

Emine Çiğdem Tugay bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Büyükada İskelesi'ndeki dükkânların tahliyesi derhal durdurulsun!». Emine Çiğdem ve imza atan diğer 1.743 kişiye katıl.