Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Bảo an LHQ của China

Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Bảo an LHQ của China

Started
6 May 2020
Petition to
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các Lãnh đạo thế giới
Signatures: 60,010Next Goal: 75,000
Support now

Why this petition matters

Started by Trung Tĩnh Lê

English Version

Kính gửi: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và các Lãnh đạo Thế giới

Thưa Bà, Ông,

Từ nhiều năm nay, China đã vi phạm các mục đích và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc như thể hiện trong những dòng đầu tiên của Hiến chương Liên Hợp Quốc:

“khẳng định niềm tin vào những quyền con người cơ bản, vào nhân phẩm và giá trị của con người”: China đã áp đặt trong nhiều năm một chế độ độc tài, xâm chiếm Tây Tạng, Tân Cương, áp đặt cho người dân ở đó một chế độ phi nhân, thanh lọc chủng tộc và văn hóa. Bằng cách đàn áp các cảnh báo ban đầu của các bác sĩ, nhà khoa học về Coronavirus và che giấu ảnh hưởng tàn khốc của nó cũng như trì hoãn việc ngăn chặn lây lan vi-rút này ra thế giới, gây nên một thảm họa cho con người và kinh tế, China cho thấy sự vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng đối với sức khỏe, "nhân phẩm và giá trị của con người trên thế giới".

“cứu các thế hệ tương lai khỏi tai họa của chiến tranh”: Bằng cách dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988, China đã từ chối “việc đảm bảo không sử dụng vũ lực, bằng cách chấp nhận các nguyên tắc và định chế”.

“thiết lập các điều kiện theo đó công lý và việc tôn trọng các nghĩa vụ phát sinh từ các điều ước quốc tế và các nguồn khác của luật pháp quốc tế được duy trì”: China tự ý vẽ đường hình chữ U bao phủ hầu hết Biển Đông. Dầu đường này và các yêu sách của China đã được Tòa án Trọng tài Thường trực xử bất hợp pháp vào năm 2016, China vẫn tiếp tục vi phạm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của các nước láng giềng. China vi phạm mục đích của Liên Hợp Quốc trong việc "thực hành khoan dung và chung sống hòa bình với nhau như những người hàng xóm tốt".

Điều 1, 2 về Nguyên tắc của Liên Hợp quốc và Điều 3, 4 về Tư cách thành viên Liên Hợp Quốc: China vi phạm tất cả các Điều khoản này, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền bình đẳng, chủ quyền của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc và trách nhiệm của các thành viên Liên Hợp Quốc đối với những nước không thành viên bằng cách loại bỏ, từ chối tư cách thành viên của Đài Loan tại Liên Hợp Quốc và gây ảnh hưởng để ngăn chặn Đài Loan tham gia vào các tổ chức khác nhau của Liên Hợp Quốc, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới.

Do China liên tục vi phạm các Nguyên tắc của Liên Hợp quốc, chúng tôi tin rằng China đã không hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình như một nước lớn. Chúng tôi kêu gọi bãi nhiệm tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của China, thông qua phương thức loại China khỏi Liên Hợp Quốc, theo Điều 6 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Điều 6: Một thành viên của Liên Hợp Quốc đã vi phạm liên tục các Nguyên tắc trong Điều lệ hiện tại có thể bị Đại hội đồng trục xuất khỏi Tổ chức theo đề nghị của Hội đồng Bảo an."

Để xem xét tư cách thành viên Liên Hợp Quốc của China, chúng tôi kêu gọi một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng do Hội đồng Bảo an yêu cầu theo quy định tại Điều 20. Để làm như vậy, một thành viên của Hội đồng Bảo an cần đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an và giành được phiếu khẳng định của 9 Thành viên Hội đồng Bảo an theo quy định tại Điều 27.

Hội đồng Bảo an có trách nhiệm thực hiện điều này theo quy định tại Điều 34: "Hội đồng Bảo an có thể điều tra...bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến va chạm quốc tế...hoặc tình huống có khả năng gây nguy hiểm cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế."

Xem xét các hành vi vi phạm nhiều lần các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là sự vô trách nhiệm và không tôn trọng phẩm giá và giá trị của con người như trong đại dịch Covid-19 hiện nay, chúng tôi kêu gọi bãi nhiệm tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của China. Bằng cách đó, chúng tôi tin thế giới sẽ an toàn hơn và tốt hơn.

Trân trọng,

Chữ ký

Tài liệu tham khảo:

Hiến chương Liên Hợp Quốc: https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/

Phán quyết của Tòa Trọng tài Tòa án Trọng tài Thường trực, sự vụ Biển Đông (Cộng hòa Philippines v. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa): https://pca-cpa.org/en/case/7/

Mười lăm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện tại: https://www.un.org/securitycferences/content/civerse-members

Support now
Signatures: 60,010Next Goal: 75,000
Support now

Decision-Makers

  • Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các Lãnh đạo thế giới