Xin bà xã Vũ Hữu Toàn cho bạn ấy sang Cali dự 30 năm reunion (7/20/2019)

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Thien Do started this petition to Bà xã của Vũ Hữu Toàn

https://m.youtube.com/watch?v=0IHWkDeK1b4

 

Bạn Toàn rất mong nhờ ban tổ chức thuyết phục dùm cho Toàn được sang dự 30 năm high school reunion

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!