Mentsük meg a talajainkat!

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Magyarország évszázadokon keresztül híres volt kiváló termőföldjeiről. Terményeinket szekéren és hajókon szállították Nyugatra, jószágainkat lábon hajtották hosszú időn keresztül Európa éléstárának számítottunk. A mezőgazdaság millióknak adott munkát, szakmát és hivatást, a talajaink termőképessége hosszú időn át kimeríthetetlennek tűnt.

Ma azonban mást látunk. Egyre magasabb termelési költségek mellett is egy helyben topogó átlaghozamokat, emelkedő növényvédelmi költségek mellett is növekvő kártevő- és fertőzésnyomást, nehezebben művelhető és terméketlenebb területeket, erodált és szélfútta szántóföldeket. Állat- és növényvilágunk egykoron volt fajgazdagsága szegényedik, területeink sivatagosodnak.

Míg az elmúlt évszázad a végtelen – alapvetően mennyiségi szemléletű - növekedéstől volt hangos, addig a jelen azt mutatja, hogy a talajok teljesítőképessége, valamint a környezetünk igénybevétele mérföldkőhöz jutott.

Az emberiség a mezőgazdaság kezdete óta, de különösen az elmúlt száz évben úgy kezelte a talajt, mint egy örökké rendelkezésre álló, végtelen és kimeríthetetlen erőforrást. Ennek az időszaknak azonban hamarosan vége. 

A talaj a kezdete és a vége is az emberi civilizációnak.

Csak az egészséges talaj adhat számunkra az élethez szükséges elegendő egészséges élelmiszert.

A táplálkozásunkat biztosító talaj a Földnek helyenként csak 20-30 cm-es felszíni rétege. Ennek a vékony és törékeny közegnek a regenerálódási képességétől függ az életünk

A talaj szűri, tárolja és tartja körforgásban az életet adó édesvizet és a legnagyobb széntárolóként szabályozza a klímát. Az élő talaj egy végtelenül összetett ökoszisztéma, sokmilliárdnyi apró lénnyel egyetlen maréknyi földben. Ezek a talajra épülő ökoszisztémák szabályozzák a növények életét és a mi egészségünket és csökkentik a környezetszennyezés hatásait.

A fenntarthatatlan mezőgazdasági eljárások eredményeként, mint az intenzív talajművelés, ok- és céltalan műtrágyázás és növényvédő szer-használat, évente 24 milliárd tonna termőföldet veszítünk el globálisan. 

Az éves magyar termőföldvesztés mértékét ma sem ismerjük. Ennek felmérésére és a folyamat megértésére az agrárágazat, valamint a tudományos élet összefogására van szükség.

A talajélettani ismereteket nélkülöző gazdálkodás termésátlag-csökkenésének számtalan oka van, ilyen az erózió, a talajsavanyodás, a szikesedés, a tápanyagok kimerülése, az elszennyeződés, a víztartó és vízbefogadó képesség drámai romlása, valamint a tömörödés és mindezek hatására a biodiverzitás csökkenése. 

A talaj humuszvesztesége felgyorsítja a klímaváltozást, amely viszont tovább súlyosbítja a talajok tönkremenetelét.

Fontos megértenünk, hogy mi zajlik a talajban, mit okozunk gazdálkodási módszereinkkel.

A kilépés módja ebből az ördögi körből, ha visszaadjuk a talajnak azt, amit az elmúlt évtizedekben elvettünk tőle.

Adjuk vissza a talaj egészségét!

Adjuk vissza a talajnak az elrabolt szenet, az elpusztított élővilágot, a természetes regeneráció lehetőségét.

Vizsgáljuk felül ismereteinket és generációs szokássá vált gazdálkodási módszereinket.

Ismerkedjünk meg a legújabb talajbiológiai kutatásokkal. Ismerjünk meg a talajéletre épülő mezőgazdaság nemzetközi szemléletét és eredményeit.

Tanuljuk meg a talajmegújító mezőgazdaság módszertanát, annak érdekében, hogy alacsonyabb környezetterhelés és termelési költségek mellett is fenntartható agrárkörnyezetet és apáinktól örökölt termékeny talajt adhassunk gyermekeinknek.

Mindezen fentiekkel egyetértve teszünk hitet a magyar talaj megújításáért. 

Budapest, 2017. december 5.