Pedofillər qanuni yolla axtalansın!

0 людей подписали. Следующая цель: 100


Son zamanlar azyaşlı uşaqlara qarşı seksual zorakılıq və təcavüz hallarının artmasını nəzərə alaraq, tələb edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə və Cinayət Prosesual Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər hazırlasın və müzakirəyə çıxarsın.Belə ki hal-hazırda mövcud cəza növü adı çəkilən cinayət üçün çox yüngüldür.Bu məsələdə xarici plkələrin praktikaslna istinad edərək, sözü gedən cinayəti törədmiş şəxsə (pedofil) , psixoloji pozuntularının olub-olmamasından  və işlətmiş olduğu cinayətə görə qanunla çəkəcəyi cəzanın müddətindən asılı olmayaraq kimyəvi yolla axtalanma cəzası nəzərdə tutulsun.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti də, öz növbəsində, təklif olunan dəyişiklikləri təsdiqləyib hüquqi qüvvəyə mindirsin.