Петиция закрыта

Pedofillər qanuni yolla axtalansın!

Эта петиция собрала 36 подписантов


Son zamanlar azyaşlı uşaqlara qarşı seksual zorakılıq və təcavüz hallarının artmasını nəzərə alaraq, tələb edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə və Cinayət Prosesual Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər hazırlasın və müzakirəyə çıxarsın.Belə ki hal-hazırda mövcud cəza növü adı çəkilən cinayət üçün çox yüngüldür.Bu məsələdə xarici plkələrin praktikaslna istinad edərək, sözü gedən cinayəti törədmiş şəxsə (pedofil) , psixoloji pozuntularının olub-olmamasından  və işlətmiş olduğu cinayətə görə qanunla çəkəcəyi cəzanın müddətindən asılı olmayaraq kimyəvi yolla axtalanma cəzası nəzərdə tutulsun.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti də, öz növbəsində, təklif olunan dəyişiklikləri təsdiqləyib hüquqi qüvvəyə mindirsin.Cегодня Рашид рассчитывает на вас

Рашид Мамедов нуждается в вашей помощи с петицией «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi: Pdofillər qanuni yolla axtalansın!». Рашид и 35 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.