Müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusu verilsin və 25 ildən sonra pensiyaya çıxsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Müəllimlərin əvvəlki nüfuzu bərpa olmalıdır.

Bütün vəzifə sahibləri, peşə sahibləri, iş adamları müəllimin "əlindən su içiblər".

Müəllimin əziyyəti daha yüksək səviyyədə qiymətləndirilməlidir.