Müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusu verilsin və 25 ildən sonra pensiyaya çıxsın!

Müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusu verilsin və 25 ildən sonra pensiyaya çıxsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ. Əliyev cənablarına! tarafına Замиг Дадашлы bu kampanyayı başlattı

Müəllimlərin əvvəlki nüfuzu bərpa olmalıdır.

Bütün vəzifə sahibləri, peşə sahibləri, iş adamları müəllimin "əlindən su içiblər".

Müəllimin əziyyəti daha yüksək səviyyədə qiymətləndirilməlidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.