Elxan Məmmədov istefa

Elxan Məmmədov istefa

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.
50 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tarafına Kamal Aliev bu kampanyayı başlattı

14 ildir Azərbaycan futboluna zərrə qədər inkişaf qatmayıb, əksinə Azərbaycan futbolunun qatilinə çevrilən AFFA’nın baş katibi Elxan Məmmədov dərhal vəzifəsindən istefa verməlidir. Günü-gündən uçuruma gedən futbolumuzun tək qurtuluş çarəsi öncə mövcud federasiyadan qurtulmağıdır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.
50 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.