'Psixoloq'ştatı bütün dövlət müəssələrinə rəsmən əlavə edilsin!

'Psixoloq'ştatı bütün dövlət müəssələrinə rəsmən əlavə edilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ve tarafına Vüqar Əliyev bu kampanyayı başlattı
Bir çox dövlət strukturlarında 'Psixologiya' ştatının olmaması və ya köməkçi ştat kimi olması.Bu və ya digər səbəbdən ixtisasın cəmiyyətdə az tanınması.Bu ixtisası bitirən tələbələrin iş tapa bilməməsi.

Bütün dövlət sturukturlarına 'Psixologiya' ştatı sərbəst ştat kimi əlavə olunmalıdır

Bu kampanyayı başlattım, çünkü…
'Psixoloq' ixtisasının tanıması və mahiyyətinin dərk edilməsi
0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.