Cəbrayıl rayonu Şeybəy kəndinin adını dəyişib, İtqovan qoyaq.

Cəbrayıl rayonu Şeybəy kəndinin adını dəyişib, İtqovan qoyaq.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Anar Agayarov started this petition to Azərbaycan Respublikası

İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonu Şeybəy kəndinin adını terrorçuları iti qovan kimi qovmağın şərəfinə İtqovan olaraq dəyişdirək.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!